Her kan du se hvilke raser som går innunder de 4 forskjellige kategoriene:

Kategori 1
Perser og Exotic


Kategori II
Semi-langhårskatter

American Curl, Maine Coon, Hellig Birma, Ragdoll, Tyrkisk Van, Tyrkisk Angora, Norsk Skogkatt, Sibirkatt.


Kategori III
Korthårskatter og Somali

Abyssiner, Somali, Bengalkatt, Britisk Korthår, Burma, Chartreux, Europeisk Korthår, Japanese Bobtail, Korat, Manx, Cornish Rex, Devon Rex, German Rex, Ocicat, Russian Blue, Sokoke og Sphynx


Kategori IV
De «orientalske» rasene

Siameser, Balineser, Javaneser og Orientaler

 

I Norge har nesten alle utstillinger to huskattklasser; for korthårete og langhårete katter.