Begge sykdommene ligner hverandre da de begge svekker kattens immunforsvar. Infeksjoner som er ufarlige for en frisk katt kan være livstruende for en katt som er smittet av Fiv eller FeLv.

Agria Djurförsäkrings veterinær i Sverige Lotta Möller forklarer:

  • En katt med Fiv eller FeLv har dessverre mye større risiko for å rammes av forskjellige typer infeksjonssykdommer og av kreft, enn hva en frisk katt har.

Feber og forstørrede lymfeknuter

  • De første symptomene på Fiv kan være at katten får høy feber og nedsatt appetitt, forteller Lotta Möller og fortsetter:
  • Symptomene på FeLv er vanskelige å oppdage i begynnelsen, men det er vanlig at katten får forstørrede lymfeknuter. Diagnosen stilles oftest gjennom en blodprøve.

En katt som bærer på FeLv- viruset gjør vanligvis det i tre til fire år før den blir syk. Men katten kan smitte andre katter allerede før den selv viser noen symptomer.

Katte-aids smitter gjennom slagsmål

Fiv-viruset, også kaller katte-aids, er relativt uvanlig blant katter i Norge og Sverige. Det er et større problem i land med mange hjemløse katter. Viruset finnes i kattens saliv og i blodet, og sprer seg først og fremst til andre katter gjennom sår og bitt. Flere hannkatter rammes, da disse oftere havner i slagsmål og på denne måten sprer smitten.

Får ikke være ute

Hvis katten din har fått FeLv, kan den fortsette å leve et normalt liv. Men katten må holdes inne. Viruset finnes blant annet i kattens saliv, så den bør ikke dele mat- eller vannskål med andre katter.

  • En Fiv-smittet katt må også holdes innendørs. Selv om det finnes flere katter i husholdet er det ganske uvanlig at de biter hverandre og på denne måten overfører smitten, forklarer Lotta Möller.

Tøffere for kattunger

  • Hvis en hunkatt rammes av Fiv under drektigheten overfører hun sykdommen til kattungene sine. Men hvis kattemora ble smittet tidligere utvikler kattungene istedenfor et forsvar mot sykdommen, forteller Lotta.

FeLv- viruset smitter som Fiv gjennom sår og bitt eller fra kattemora til kattungene under drektigheten. Sykdommen er livstruende, men en voksen katt med bra immunforsvar har gode sjanser til å bli helt frisk igjen. En kattunge som smittes har derimot større vansker med å klare sykdommen.

Det finnes ingen tegn til at mennesker eller andre dyr kan smittes av Fiv eller FeLv