Skademelding

Gå direkte til:

Send skademelding på Mitt Agria

På Mitt Agria kan du raskt og enkelt sende inn din skademelding. Har du glemt innlogginsopplysningene får du tilsendt nytt passord via SMS, mail eller post.

 1. Gå inn på Mitt Agria og velg "Skademelding"
 2. Skann dine kvitteringer, journaler fra veterinærbesøkene samt utfylt skademeldingsskjema og legg de ved

Vi opplever en uventet økning i skadehenvendelser for tiden. Behandlingstid på innkommende/nye skadesaker er derfor opptil 6-8 uker. Vi beklager ventetiden på det sterkeste, men takker for at du er tålmodig med oss.

 

Skademelding via mail

Har du ikke mulighet til å logge inn? Du kan også sende din skademelding via mail.

Smådyr: smadyr@agria.no

Hest: hest@agria.no

 1. Fyll ut skademeldingsskjema her: Hund og katt | Hest
 2. Skann inn journaler, kvitteringer og skademeldingsskjema. Merk hvert dokument med ditt forsikringsnummer.
 3. Dersom ditt dyr har dødd eller er avlivet, fyll ut eget livskademeldingsskjema og ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Post din skademelding

Har du ikke mulighet til å logge inn eller sende din skademelding på mail? Du kan også sende oss skademeldingen per post.

Følg stegene for mail. Husk også å sende med kopi av originaldokumentene.

 

 

Send skademeldingen din til:
Agria Dyreforsikring
Postboks 5080
8608 Mo i Rana

Raskt oppgjør med Agrias Direkteoppgjør 

Med direkteoppgjør behøver du ikke legge ut kostnadene for veterinærbesøket i påvente av erstatning fra forsikringen. Om din veterinær er tilknyttet Agrias direkteoppgjør kan vi på Agria betale dine kostnader direkte til dyresykehuset eller klinikken. Du behøver bare betale egenandelen og det som eventuelt ikke dekkes av forsikringen.

Les mer om Agrias direkteoppgjør

Død eller avlivning

Hvis hunden har en livforsikring og er død eller avlivet

Fyll ut en livskademelding og legg ved attest fra veterinæren. Du kan også ringe Agrias Kundesenter på 24 12 40 00, så sender vi deg skademeldingen. Har du veterinærkvitteringer kan du legge ved disse sammen med tilhørende journal og livskademeldingen. Send deretter skademeldingen til oss per e-post eller post, se adresser over.

Gjelder livskademeldingen hest skal du og din veterinær fylle ut skjemaet sammen.

Livskademelding hund og katt

Livskademelding hest

Veterinærattest hund og katt

Veterinærattest hest

Kommer jeg til å få erstatning fra livsforsikringen?Pass på at veterinærattesten inneholder:

 • Forsikringsnummer
 • Navn og adresse
 • En kort beskrivelse om sykdomsforløpet eller ulykkeshendelsen

Obduksjon

Iblant kan det trenges en obduksjon for at vi skal kunne betale ut erstatning. Kontakt oss gjerne for å få en bedømmelse om hvorvidt ditt dyr trengs å obduseres eller ikke.

Vi kan kreve obduksjon hvis:

 • Dyret er dødt eller avlivet uten at den bakenforliggende årsaken er faststilt
 • Hvis forsikringen er nytegnet eller nylig endret
 • Katten eller hunden er yngre enn to år

Trafikkulykke - hest

Har hesten din blitt påkjørt?Da må du legge ved:

 • Navn og adresse på bilføreren
 • Registreringsnummer og forsikringsselskap for bilen
 • En skriftlig beskrivelse av hvordan ulykken skjedde
 • Hvordan regnes egenandelen ut?
 • Hvor lang er egenandelsperioden?
 • Jeg har veterinærkvitteringer fra ulike tilfeller, hva gjør jeg?

Svar på disse spørsmålene og mange fler finner du i vår oversikt over de vanligste spørsmålene om skademelding.

Vanlige spørsmål og svar om skademelding