Om Agria

Gå direkte til:

Dette er Agria

Agria Dyreforsikring gir norske hunder, katter, hester og smådyr og deres eiere fleksible forsikringsløsninger.

Agria Dyreforsikring er en filial av Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) (Agria Djurförsäkring). Vi er et forsikringsselskap som er spesialisert innen forsikring av hund, katt og hest. I tillegg til Norge har Agria virksomhet også i Sverige, Danmark, Finland og England.

I Norge er vår virksomhet bygget rundt to forretningsområder.

  • Forretningsområdet selskapsdyr: som forsikrer hunder, katter, smådyr og heptiler
  • Forretningsområdet hest: som forsikrer alle hester
Agria Dyreforsikring
Postadresse: Postboks 5080
8608 Mo i Rana
Telefon: 24 12 40 00
Organisajonsnummer: 987268069

Filial av Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) Org. Nr 516401-8003

Et veterinært spesialistselskap

For oss er dyrehelse og omsorg for dyrene grunnen til alt vi jobber med. Derfor har vi ansatt veterinærer som skal bidra til at vi har fokus på det veterinære aspektet i alt vi gjør.

Nære samarbeid med dyreeierorganisasjoner og veterinærbransjen

En grunnstein for Agria er det nære og langsiktige samarbeidet med ledende dyreeierorganisasjoner og toneangivende spesialiserte veterinærer. Sammen med våre samarbeidspartnere fremmer vi godt dyrehold og dyrehelse

Agrias medarbeidere

De fleste av våre medarbeidere og selgere er selv dyreeiere og alle har en brennende interesse for dyr. Engasjementet for dyrehold og dyrehelse kommer naturlig og vi håper at det skal inngi tillit i kontakten med våre kunder.

Samfunnsengasjement og støtte til forskning

Gjennom vårt samfunnsengasjement bidrar Agria til et friskere samfunn med dyr. Agria avsetter dessuten en del av premieinntektene til veterinærmedisinsk forskning i Agrias Forskningsfond.

Kvalitetsjobb og stadige forbedringer

For i sikkerhetsstille et systematisk kvalitets- og miljøarbeid jobber vi med stadige forbedringer og effektiviseringer. Agria er ISO-sertifiserte i kvalitet og miljø. Det betyr at et uavhengig revisjonsfirma sikkerhetsstiller at det vi sier vi gjør, stemmer overens med virkeligheten.

Vi verner om miljøet

Agrias miljøarbeid – Agria jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten vi driver.

Agrias samarbeidspartnere – Agria Dyreforsikring samarbeider med flere ulike dyreorganisasjoner i hunde-, katte- og hesteverden.

Ledelse

Agrias ledergruppe – administrerende direktør, skadesjef, markeds- og kommunikasjonssjef, salgssjef


Misjon
 – Agria skaper trygghet for dyr og mennesker. 

Forretningsidé – Agria skal, med spesialistkunnskap og engasjement, utvikle og selge trygghet for dyr og mennesker.

 

Agria avsetter en del av premieinntektene til veterinærmedisinsk forskning. På denne måten bidrar vi til å utvikle veterinæromsorgen og bidrar til å forbedre livet til dyrene på andre måter.

Forskningsfondets midler skal brukes til å fremme forskning hos dyr innenfor områder som veterinærmedisin, genetikk og etologi, men også om dyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning.

Forskningsresultatene fører ikke bare til generelt bedre dyrehold og dyrehelse, men også økt kunnskap, gjennomtenkt avl og rettferdige premier. Kunnskapen fører til nye studier som forbedrer dyrehelsen.

Våre kunder og ansatte tar del av resultatene og vi kan gi vitenskapelige baserte råd. Den økte kunnskapen gjør også at vi kan gjøre bedre risikobedømninger som fører til mer rettferdige forsikringskostnader for våre kunder.

Les mer om forskningsfondet på svenske Agria Djurförsäkrings nettside:

Agrias forskningsfond

Agria er en arbeidsplass der medarbeidernes engasjement og initiativrikdom verdsettes. Alle medarbeidere er opptatt av dyr og dyrehelse, de fleste ansatte har også egne dyr.

Agria har en flat organisasjonskultur og alle medarbeidere arbeider etter målkontrakter som inneholder felles, grunnleggende mål i tillegg til mål på ulike nivåer slik som virksomhet, avdeling og individuelle mål

Jobbe hos Agria og ledige stillinger

Direkte skadeoppgjør

Stor regning?

Med direkte skadeoppgjør betaler vi direkte til klinikken. Du betaler kun egenandelen.

Hvilke klinikker har direkteoppgjør?

Pressesenter

Agrias pressesenter

Her finner du pressemeldinger, bilder og kanaler for deg som vil følge oss.

Agrias pressesenter

Mitt Agria

Din kundeside

På Mitt Agria finner du oversikt over dine forsikringer, skader og betalinger. Her kan du også endre kontaktopplysningene dine.

Mitt Agria