Agrias samarbeidspartnere

Agria Dyreforsikring samarbeider med flere ulike dyreorganisasjoner i hunde-, katte- og hesteverden.

Agria søker gjennom et samarbeid med dyreeierorganisasjoner og andre partnere å forbedre helsen og øke sikkerheten for dyr. Dette skjer gjennom å øke forsikringsgraden, bidra til aktiviteter med fokus på helse og sikkerhet samt andre tiltak.

 I 2018 har vi følgende samarbeidspartnere:

 

Norsk Kennel Klub
Medlemmer i NKK-tilsluttet klubb får 10 % rabatt på Agrias hundeforsikringer. Oppgi medlemsnummer når du tegner forsikring.

 

Norges Rytterforbund
Medlemmer i en klubb tilknyttet NRYF får 5 % på Agrias hesteforsikringer. Oppgi klubb når du tegner forsikring.

  Norsk Islandshestforening
Medlemmer i NIHF får 5 % på Agrias forsikringer. Oppgi medlemsnummer når du tegner forsikring.
  Norsk Varmblod
Norske Rasekattklubbers Riksforbund


Dersom du er medlem i en rabattberettiget organisasjon, og dette ikke er registrert hos oss, må du ta kontakt. Du vil da få innvilget rabatt med virkning fra førstkommende hovedforfall.