Direkte skadeoppgjør

De fleste klinikker og veterinærer i hele Norge har mulighet til å foreta direkte skadeoppgjør med Agria. Dette skjer i vår åpningstid, hverdager mellom 09-16 (09-15 for hest). Et direkteoppgjør betyr at veterinæren sender journal og kvittering til Agria og at skadeoppgjøret blir gjort opp mens du venter – som regel i løpet av 20 minutter. Dersom saken kan gjøres som direkte oppgjør og den omfattes av forsikringen, betaler du bare egenandelen i tillegg til for eksempel salgsartikler mens Agria betaler erstatningen direkte til klinikken.

Si i fra så fort som mulig til klinikken/veterinæren at du ønsker å foreta et direkteoppgjør. Husk også å oppgi forsikringsnummeret eller forsikringstakers personnummer. Dette behøver vi for å identifisere deg og dyret.

Kan alle skader foretas som direkteoppgjør?

Det går ikke alltid an å foreta et direkteoppgjør. Både Agria og dyreklinikken må iblant si nei til direkteoppgjør. Det kan være at besøket ligger utenfor våre åpningstider eller at saken er for omfattende til å kunne behandles på stedet. Det kan også være veterinærfaglige eller forsikringsfaglige avveininger som krever tid slik at du må legge ut og foreta skadeoppgjøret selv i etterkant. Hvis Agria sier nei til å foreta et direkteoppgjør betyr det ikke at søknad om erstatning er avslått. Det betyr bare at Agria ikke kan ta avgjørelsen med en gang og at du derfor må sende inn skademelding, journal og kvittering selv.

Hvem kan gjøre direkteoppgjør med oss?

Her er alfabetiske lister over de klinikker og veterinærer som har avtale om direkte skadeoppgjør med Agria.

Liste over klinikker/veterinærer med direkteoppgjørsavtale:

Alfabetisk etter navn på klinikken

Alfabetisk etter poststed

De aller fleste klinikker og veterinærer tilbyr direkteoppgjør. Men ring din aktuelle klinikk/veterinær og sjekk om de tilbyr dette.

OBS! Vi kan ikke garantere at klinikken/veterinæren alltid vil foreta et direkte skadeoppgjør. Vær oppmerksom på at enkelte klinikker foretar direkteoppgjør bare ved kostnader over et visst beløp. En rekke klinikker tar også et gebyr for denne tjenesten. Fra Agrias side er tjenesten gratis.

Skjema for klinikk som ønsker å opprette direkteoppgjørsavtale

Skademeldingsskjema for direkte skadeoppgjør - Hund og katt

Skademeldingsskjema for direkte skadeoppgjør - Hest

Omprøving av reservasjon