Spørsmål og svar om skademelding

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om skade, som egenandel, kvitteringer og direkteoppgjør.

Forsikringen har en fast egenandel og en bevegelig egenandel. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i løpet av en egenandelsperiode på 125 dager regnet fra det første veterinærbesøket du søker erstatning fra. Dersom hunden har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang. Den bevegelige egenandelen trekkes ved hver erstatningsbar kostnad. 

Har du eksempelvis en hundeforsikring med 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent i bevegelig egenandel, og kvitteringer fra veterinæren på 10 000 kroner, betaler du 2 860 kroner av kostnaden: 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent av 8 400 kroner (10 000 - 1 600 = 8 400 kroner).

Hvor lang er egenandelsperioden?

Egenandelsperioden er 125 dager, regnet fra det første veterinærbesøket du søker erstatning fra. Vil du vite om du er inne i en egenandelsperiode kan du kontakte vårt kundesenter.

Jeg har flere veterinærkvitteringer, hva gjør jeg?

Send alle kvitteringer til oss. Det spiller ingen rolle om kvitteringene er fra ulike veterinærer eller fra ulike veterinærbesøk. Last gjerne opp kvitteringene i Mitt Agria eller via vårt kontaktskjema

Hvordan fungerer direkteoppgjør? 

Vi har avtale med de aller fleste veterinærklinikkene i Norge, slik at klinikken kan foreta et direkteoppgjør. Et direkteoppgjør betyr at veterinæren sender journal og kvittering til oss, og at skadeoppgjøret blir gjort opp mens du venter – som regel i løpet av 20 minutter. Du betaler da kun egenandelen.

Har du noen spørsmål knyttet til skade? Kontakt oss!