Vi trenger først og fremst en beskrivelse av sykdomsforløpet med en forklaring på når symptomene først viste seg. I tillegg trenger vi:

  • veterinærjournal(er) og spesifiserte kvitteringer fra veterinærbesøk og apotek
  • bankkontonummer du ønsker at erstatningen skal bli utbetalt til
  • navnet på veterinæren og klinikken/dyresykehuset som behandlet dyret

Jeg har flere veterinærkvitteringer, hva gjør jeg?

Send alle kvitteringer til oss. Det spiller ingen rolle om kvitteringene er fra ulike veterinærer eller fra ulike veterinærbesøk. Last gjerne opp kvitteringene i Mitt Agria eller via vårt kontaktskjema


Hvordan fungerer direkteoppgjør? 

Vi har avtale med de aller fleste veterinærklinikkene i Norge, slik at klinikken kan foreta et direkteoppgjør. Et direkteoppgjør betyr at veterinæren sender journal og kvittering til oss, og at skadeoppgjøret blir gjort opp mens du venter – som regel i løpet av 20 minutter. Du betaler da kun egenandelen. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller ikke kan foretas direkteoppgjør, men at saken i stedet må sendes inn på ordinær måte i etterkant.


Egenandelen er den delen av kostnadene du betaler selv. Forsikringen har en fast og en bevegelig egenandel. Den faste egenandelen betaler du kun én gang i løpet av en egenandelsperiode på 125 eller 135 dager. Den bevegelige egenandelen trekkes hver gang. 

Egenandelsperioden starter den datoen du har første utgift hos veterinæren. En forutsetning er at kostnaden omfattes av forsikringen. Dersom dyret ditt har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså den faste egenandelen kun én gang. Det trenger ikke å være samme skade- eller sykdomstilfelle.

Har du for eksempel en hundeforsikring med 1 700 kroner i fast egenandel og 15 prosent i bevegelig egenandel, og kvitteringer fra veterinæren på 10 000 kroner, betaler du totalt 2 945 kroner av kostnaden: 1 700 kroner i fast egenandel og 15 prosent av 8 300 kroner (10 000 - 1 700 = 8 300 kroner), altså 1 245 kroner.


Hvor lang er egenandelsperioden?

Egenandelsperioden er 125 eller 135 dager (raseforsikringer for katt og hund er på 135 dager, mens resterende forsikringer er på 125 dager) regnet fra det første veterinærbesøket du søker erstatning fra. Vil du vite om du er inne i en egenandelsperiode kan du kontakte vårt kundesenter.

Har du noen spørsmål knyttet til skade? Kontakt oss!