Katteforsikring

Gå direkte til:

Å forsikre din katt skal være trygt og enkelt. Agria tilbyr omfattende katteforsikringer som gir trygghet i hele kattens liv.

Ved å velge dekningsomfang, forsikringssum og egenandeler kan du tilpasse forsikringen og prisen etter dine behov. Vi kan sammen med deg skreddersy en løsning for alle typer av kattehold, for eksempel for deg som bruker katten i avl.

 • Velg blant flere ulike egenandeler og forsikringsbeløp
 • Egenandelsrabatt etter to skadefrie år
 • Vi gir ID-merkede katter 10 % rabatt

Veterinærforsikring 

Samme trygghet gjennom hele kattens liv

Agria Veterinærforsikring kan gi deg erstatning for dine kostnader når en veterinær undersøker og behandler katten din for en sykdom eller skade. Forsikringen kan tegnes allerede fra katten er seks uker gammel og hele kattens liv. Forsikringen har ingen aldersbegrensning og forsikringssummen gjelder livet ut. Du kan velge mellom 30 000 kroner og 60 000 kroner som høyeste forsikringssum per år. Forsikringen omfatter også:

 • Reseptbelagte legemidler opp til 6000 kroner per forsikringsår
 • Rehabilitering opp til 6000 kroner per forsikringsår
 • Keisersnitt
 • Tannresorpsjon: TR (tidligere kalt FORL) opptil 5000 i året
 • CT-/MR-undersøkelse, etter godkjennelse av Agria
 • Skjulte feil

Regn ut og kjøp forsikring

Se vilkår for omfang og begrensing

Det lønner seg å ha en forsikring

Diagnose Kostnad

Agria
erstatter

Din
egenandel

Fremmed-
legeme 
i mage/tarm

10 000 7 225  2 775
Benbrudd 15 000 11 475 3725
Urinsten 6 000 3 825 2 175
Livmor-
betennelse
10 500 7 650 2 850

Eksemplene er regnet med 1 500 kr i fast egenandel og 15 % i bevegelig egenandel. Kostnadene er omtrentlige og brukes kun som en retningslinje om hva de ulike tilfellene kan koste. 

Livsforsikring

Hvis det verste skulle skje

Agria Liv kangi deg erstatning dersom kattens liv går tapt i løpet av forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke.

Forsikringen kan tegnes allerede fra katten er seks uker gammel og gjelder frem til katten fyller 13 år. Det er ikke mulig å tegne livsforsikring dersom katten har fylt seks år. Forsikringssummen fastsettes vanligvis på bakgrunn av innkjøpspris og meritter. Forsikringen kan også gi erstatning ved skjulte feil. For visse sykdommer og diagnoser gjelder spesielle regler. Du kan lese mer om dette i forsikringsvilkårene.

Regn ut og kjøp forsikring

Se vilkår for omfang og begrensninger

Avl Veterinær

Agria Avl Veterinær er en tilleggsforsikring til Agria Veterinærforsikring og er et godt valg for deg som er katteoppdretter. 

 

 

Forsikringen kan gi erstatning for blant annet:

 • Fertilitetsutredning
 • Ett ytterligere keisersnitt utover dekningen i veterinærforsikringen
 • Veterinærkostnader for kattungene
 • Skjulte feil

Se vilkår for omfang og begrensing

Avl Liv

Agria Avl Liv er en tilleggsforsikring til Agria Liv hvor du kan få erstatning for tapt avlsevne. Agria Avl Liv er dermed en "bruksverdiforsikring" for avlsdyr.

 Forsikringen kan gi erstatning for blant annet: 

 • Kastrasjon dersom katten kastreres/steriliseres på grunn av gitte skader/sykdommer
 • Sterilitet
 • Avlshygeniske grunner

Se vilkår for omfang og begrensing

Skjulte feil

Agria Skjulte feil er en forsikring for oppdrettere og inngår kostnadsfritt i tilleggsforsikringen Agria Avl Veterinærforsikring, men den kan også tegnes separat. Forsikringen gir erstatning hvis du som oppdretter blir erstatningspliktig for skjulte feil. 

 • Forsikringen tegnes for kull som er registrert, og som ikke er 15 uker ennå.
 • Forsikring mot skjulte feil gjelder også hvis du beholder kattungen selv, eller hvis du selger kattungen til utlandet.

Se vilkår for omfang og begrensing

Velg en egenandel som passer deg

Egenandelen er den delen av kostandene som du betaler selv. Du kan selv påvirke prisen på veterinærforsikringen ved å kombinere ulike valg av våre faste egenandeler med våre bevegelige egenandeler.

Forsikringen har en fast egenandel og en bevegelig egenandel. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i løpet av en egenadelsperiode som er på 125 dager regnet fra og med dagen for det første veterinærbesøket som du søker erstatning fra. Dersom katten har flere veterinærbesøk  i løpet av denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang.  Den bevegelige egenandelen trekkes ved hver erstatningsbar kostnad.

Husk at en høyere egenandel gir deg en lavere årspremie for veterinærforsikringen.

Fast egenandel

1000 kr, 1500 kr, 2000 kr, 4000 kr

Bevegelig egenandel

15% og 25%

Eksempel på egenandel:
Katten Mio har fått en urinveissykdom og må opereres for urinstein. Kostnadene for operasjonen er 20 000 kroner. Med en forsikring med fast egenandel på 1000 kr og bevegelig egenandel på 15%, betaler Mios eiere 3850 kr i egenandel, mens Agria Dyreforsikring står for resten av kostnadene, det vil si 16 150 kr. Uten en forsikring måtte Mios eiere ha stått for hele kostnaden selv.

Her finner du Agria Dyreforsikrings fullstendige vilkår for katteforsikring i pdf-format. Dine forsikringsvilkår består av tre deler: Forsikringsbeviset, vilkårene for den forsikringen du har tegnet samt Agrias Felles Forsikringsvilkår. Dessuten gjelder Forsikringsavtaleloven og allmenne lover og forskrifter.

 • Hva er forskjellen mellom ulike forsikringer?
 • Hva koster en katteforsikring?
 • Når behøves det veterinærattest?

Svar på disse spørsmålene og mange fler finner du i vår oversikt over de vanligste spørsmålene om katteforsikring.

Vanlige spørsmål og svar om katteforsikring

Mitt Agria

Din kundeside

På Mitt Agria kan du se en samling av forsikringene og skadene dine. Her kan du også endre dine kontaktopplysninger og se på dine betalinger.

Mitt Agria

Rabatt

Senk dine kostnader med gunstige rabatter

Vi tilbyr mange ulike rabatter. Du får f.eks. alltid 10 prosent rabatt om din katt er ID-merket.

Les mer om våre rabatter

Direkte skadeoppgjør

Stor regning?

Med direkte skadeoppgjør betaler vi direkte til klinikken. Du betaler kun din egen del.(Egenandelen i tillegg til for eksempel handelsvarekjøp).

Hvilke klinikker har direkteoppgjør?