Rabatt på katteforsikring

Hos oss får du blant annet 10 % rabatt hvis katten din er chip-/ID-merket og samlingsavtale hvis du forsikrer minimum fire katter. 

ID-merkede katter får rabatt

Om din katt er chipmerket får du 10 % rabatt på katteforsikringen. Kontakt oss og oppgi kattens ID-nummer for å få rabatten.

Agria gir mengderabatt

Du som har minst fire katter forsikret hos Agria kan kjøpe en samlingsavtale som gir rabatt. Kattene kan likevel ha ulike forsikringsdekninger. Kontakt oss for å tegne en samlingsavtale.

Oppdrettere får rabatt

Om du er oppdretter og har et registrert kennelnavn kan du tegne en oppdretteravtale og få en gunstig rabatt når du forsikrer minst tre katter hos Agria. Kontakt oss for å tegne en oppdretteravtale.

Rabatt på egenandelen

Om du ikke har brukt forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen ved neste skade. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene overstige din valgte egenandel. Den maksimale rabatten er på 900 kroner.

Egenandelsrabatten som gis er:

  • 300 kroner i det tredje skadefrie år
  • 600 kroner i det fjerde skadefrie år
  • 900 kroner i det femte skadefrie år

Eksempel: Om du ikke har benyttet deg av forsikringen på en tre års periode og du i løpet av det fjerde forsikringsåret får din første kvittering på 2 000 kroner, betaler du 1 060 kroner i stedet for 1 660 kroner (1 600 + 60 kroner). Eksempelet gjelder om du har valgt 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent i bevegelig egenandel og at hele kostnaden på 2 000 kroner erstattes av forsikringen.

Liker? 6 av 6 likte , 5 i rangeringer