Diabetes innebærer at kattens bukspyttkjertel ikke produserer tilstrekkelig mye insulin, alternativt at litt insulin dannes men at kroppens celler ikke er følsomme for det. Insulinet er livsviktig for at blodsukkeret i kroppen ikke skal stige eller synke for kraftig.

Tørst, trøtt og mager

De klassiske symptomene på diabetes er at katten blir mer tørst, tisser mer og at vekten reduseres til tross for at appetitten øker.

Ettersom sukkeret som kroppen normalt bruker som drivstoff tisses ut blir katten trøtt og orkesløs. Kroppen begynner da å bryte ned fett og protein for å få energi, og dette leder til at katten avmagrer.

Overvektige og eldre katter rammes oftere

Ettersom symptomene nevnt ovenfor også kan være varselsignaler på andre sykdommer enn diabetes er det viktig å ta katten til en veterinær. Denne kan stille korrekt diagnose gjennom blod- og urinprøver. Hvis ikke behandling settes inn i tide vil katten til slutt dø i diabeteskoma.

Ofte er det eldre til middelalders katter som får diabetes. Den typiske diabetespasienten hos veterinæren er en overvektig kastrert hannkatt.

Rutiner livsviktig for diabeteskatten

Når diagnosen er stilt begynner de daglige injeksjonene med insulin. Katten skal ha insulinsprøyter en eller to ganger daglig for å holde blodsukkerverdiene jevne. Eieren må også holde kontroll på blodsukkernivået gjennom regelmessige blodprøver. Det er viktig å gi insulinet til samme tid hver dag. Det gjør det vanskelig å la en diabeteskatt være ute, men med visse katter kan det likevel fungere.

Å behandle diabetes krever med andre ord en hel del av dyreeieren. Bortsett fra å lære seg å gi katten sprøyter skal også mattidene helst være regelmessige, ettersom insulindosen da blir enklere å regne ut.

Iblant kan katter klare seg med tablettbehandling. For at tablettbehandling skal fungere kreves det likevel at det finnes en viss insulinproduksjon igjen i bukspyttkjertelen samt at det går å få i katten tabletter.

Riktig fôr er viktig

En viktig del i behandlingen av kattens diabetes er å gi den et korrekt fôr. Nå for tiden finnes det spesielle diabetesfôr som inneholder mye protein og lite kullhydrater.

Det hender at katter blir friske fra diabetes etter noen måneders behandling. Det er i så fall fordi man har rettet til overvektproblemer, feilaktig kost eller bakenforliggende sykdom som for eksempel fedme, pankreatitt eller en autoimmun sykdom.

Agria Medisin erstatter insulin

Kostnadene for å behandle diabetes kommer blant annet an på hvor ofte du trenger å besøke veterinæren og hvor mye du kan gjøre selv hjemme. Både sprøyter og insulin kan du få på resept av veterinæren din.

Hvis katten din har tilleggsforsikringen Agria Medisin får du erstattet inntil 3 000 kroner per forsikringsår for insulin og andre reseptbelagte medisiner. Har du en hunnkatt som må kastreres som en del av diabetesbehandlingen omfattes dette av veterinærforsikringen, så lenge de allmenne vilkårene er oppfylte.

Som det kanskje fremgår stiller behandling av diabetes både praktiske og økonomiske krav på katteeieren. Iblant kan kravene føles for store og dyreeieren velger sammen med veterinæren sin å avlive katten.