Katter har konsentrert urin noe som øker risikoen for urinveisproblemer. Det er viktig å passe på at katten får i seg tilstrekkelig med vann. Vannet skal byttes daglig og holdes friskt og rent ettersom katter er renslige dyr. Vannskåler bør stilles ut på flere steder og ikke i nærheten av maten ettersom vannet da fort blir skittent. Mange katter vil ha store vannskåler. Vannfontener kan også være et bra alternativ. Katten kan også få i seg mye vann via fôret, derfor er det en fordel om katten fôres med våtfôr.

Urinveisinfeksjon – UVI

Urinveisinfeksjoner er vanligst hos eldre dyr. Kun noen få katter får bakteriell urinveisinfeksjon ettersom denne krever inngang for bakteriene. En bakteriell infeksjon kan oppstå sekundert etter urinveisspoling på grunn av urinstein. Andre årsaker kan være nedsatt nyrefunksjon, diabetes og giftstruma noe som gir utspredt urin som kan fremme en bakteriell tilvekst.

Behandling med antibiotika kan pågå i opp til seks uker. Man følger deretter opp med urinprøver og eventuelt ultralyd om nyrene tros være påvirket. Hvis katten ikke behandles kan nyrebekkenbetennelse oppstå.

Felin idiopatisk cystit – FIC

Felin idiopatisk cystit (FIC) innebærer at en betennelse har oppstått i blæreveggen. Dette kan være lokalt utløst (pga. en irritasjon i blæra) eller sentralt utløst (pga. stress). Det er viktig å utrede grunnårsaken til FIC, det vil si om den er medisinsk eller psykisk.

En katt med FIC urinerer lite og ofte, mange ganger blodblandet urin. Katten skriker ofte i forbindelse med urinering og kan tisse på flere ulike steder.

Behandlingen gjøres med glukosaminglykaner (Cystease) og antiinflammatorisk medisin (Metacam). Ved stressutløst FIC brukes feromoner (Feliway) og ved kompliserte tilfeller også antidepressive middel (Saroten) for å senke kattens stress. Det er også viktig å øke kattens vanninntak.

FUS – feline urologic syndrome / FLUTD – feline lower urinary tract disease

FUS eller FLUTD innebærer at katten har urinveisproblemer med eller uten urinstopp. Stoppet kommer av krystaller, celler og/eller proteiner i urinen. Kattens konsentrerte urin bidrar til stener og hvis katten drikker dårlig forverres situasjonen.

Selv om problemer kan forekomme hos yngre dyr er den rammede katten oftest en kastrert, overvektig, eldre hannkatt som lever inne. Det er uvanlig at en katt får FLUTD for første gang når den er eldre enn 10 år.

Urinstopp

Urinstopp er veldig alvorlig! Du skal alltid dra til veterinæren med en katt som ikke kan tisse. Katten er ofte urolig, men kan også være aggressiv. At katten plukker pels på magen kan også være et symptom på urinveisproblemer. Det er også viktig å ikke forveksle kattens frekvente toalettbesøk med forstoppelse.

Et urinstopp som har pågått en stund bidrar til høyt kalium noe som påvirker hjertet, katten kan da ikke legges i narkose. For en katt som ikke har tisset på 2 døgn er prognosen dårlig.

Visse pasienter er veldig kompliserte å behandle og prognosen er vanskelig å avgjøre. Mange ganger er urinveisproblemer tilbakevendende.

En siste utvei kan være en penisamputasjon noe som ofte har en god prognose dersom urinblæra er i orden. Man bør likevel være oppmerksom på infeksjoner ettersom kortere urinrør gjør det enklere for bakterier å komme inn.

Hvordan gjelder forsikringen?

Agrias veterinærforsikring gjelder for urinveissykdommer så lenge karenstiden er forbi og forsikringen ble tegnet før problemet begynte. Forsikrer du en katt som en gang har hatt problemer med urinveiene vil forsikringen få en livslang reservasjon for den type av sykdommer. Det er fordi det er vanlig at urinveissykdommer kommer tilbake.

Urinproblemer kan derfor bli kostbare for dyreeieren, så tenk på å forsikre kattungen din med en gang du får hjem den. Tar du over en eldre katt lønner det seg å ta over forsikringen fra forrige eier. Da er katten uavbrutt forsikret og du slipper risikoen med å ikke få erstatning for allerede påbegynte urinveissykdommer.