Kontroller stallmiljøet

På vinterstid tilbringer de fleste hester flere timer i stallen enn under resten av året. Ventilasjonen må være god; for å kunne holde fuktighet og bakterieinnhold på et sunt nivå må ca. 300 kubikkmeter luft byttes ut per hest og time!

Møkk i stallen så tidlig som mulig på morgenen, slik at hesten som står inne slipper å stå i fuktig og ammoniakkfylt luft. Det aller beste er å møkke når hestene er ute.

Planlegg parasittprøver og markekur

Parasittbelastningen varierer mye fra stallplass til stallplass, og er avhengig av hestetetthet og luftehagenes tilstand.

Ormekur fungerer ikke forebyggende. Nå finnes det tilgang til egne prøver som viser om hesten er infisert med orm. På denne måten får en svar på om hesten trenger ormekur eller ikke. Da slipper en å gi hesten preparater den egentlig ikke trenger. Rådfør deg med veterinæren din.

Høykvalitet

Under vintermånedene synker høyets innhold av A-vitamin som følge av lagring. Man må kontrollere høyet regelmessig og se til at det ikke er utsatt for muggangrep. Enkelte muggarter kan være veldig giftige og kan lede til blant annet kroniske luftveislidelser. Rist alltid høyballen før du forer, og sjekk at det lukter godt og ikke er støvete. Høylageret skal være isolert fra stallen slik at fuktighet ikke skader høyet.

Hvis du bruker høysilage, innplastet gress, så vær obs på at holdbarheten er svært forkortet om forpakningen er åpnet - maksimalt et par dager. Kontroller også om plasten har vært uskadet under lagringsperioden, og at fôret lukter godt. På vinteren kan høysilage fryse, noe som ikke er gunstig for hestens mage.

Mange helger øker faren for krysslammelse!

Krysslammelse oppstår når energilagre i muskulaturen ved plutselig anstrengelse brytes ned i så store mengder at den melkesyren som dannes i nedbrytningsprosessen ikke rekker å transporteres bort og skilles ut raskt nok.

Melkesyren skader muskelvev og i alvorlige tilfeller kan også mengder av muskelceller skades. Hesten blir støl, har vanskelig for å bevege seg, og blir også hard i bakdelens store muskelgrupper. Dette kan forebygges ved å sørge for regelmessig mosjonering. Husk også å redusere kraftformengde dersom hestens arbeidsmengde reduseres.

Nå begynner sommerpelsen å vokse

I januar-februar begynner hestene å sette sommerpels. Pelsbytte øker hestens behov av fremfor alt protein. Har hesten en balansert kost under høsten så bør du nå øke mengden protein i fôret.

Hesten prioriterer pelssetting fremfor å bygge muskler og hold. Hvis den får mangel på proteiner når pelssettingen starter så vil hesten bli tynnere og miste muskulaturen - noe som ikke er helt uvanlig å se hos hester på vårkanten.

På hester som jobber merker man oftest ikke så mye til pelsbyttet sammenlignet med hester som ikke jobber. Det er fordi arbeidende hester går mer fôr som gir en øket emnesomsetting som videre gir mer varme enn fôret til en hest som ikke jobber.

Den drektige hoppen

Under de tre siste drektighetsmånedene skjer en kraftig fostertilvekst. Det er viktig at hoppens protein- og energibehov blir oppfylt. Konsulter din veterinær eller en forrådgiver.

Du bør også vaksinere hoppen mot abortvirus. For å få en fullgod beskyttelse skal vaksinasjoner utføres i drektighetsmåned 5, 7 og 9.

 


 

Agrias hestekalender:

Agrias hestekalender inneholder 12 deler som gir deg aktuelle tips og råd hver måned. For å ta del av alle, se linkene under:

Hestekalender Januar
Hestekalender Februar
Hestekalender Mars
Hestekalender April
Hestekalender Mai
Hestekalender Juni
Hestekalender Juli
Hestekalender August
Hestekalender September
Hestekalender Oktober
Hestekalender November
Hestekalender Desember