Fôrvegring – alltid et varseltegn

Hos en hest som tidligere har spist bra, er fôrvegring alltid et varseltegn som må tas alvorlig. Fôrvegring kan tyde på at det er noe i veien med hesten – enten fysisk eller psykisk. Hestens allmenntilstand og temperatur bør sjekkes snarest.

Tannproblemer kan være en årsak til nedsatt appetitt, og kan rettes opp med hjelp av veterinær. Andre mulige årsaker kan være gjærede fôrrester i krybben, muggangrepet fôr, mer intens trening eller stress i stallmiljøet (truende atferd fra andre hester) er også ofte med i bildet. Tilkall alltid veterinær hvis appetittmangelen vedvarer.

Om bandasjering

Beskyttelsesbandasje består ofte av elastiske bånd kombinert med vattkompresser. Disse brukes for å støtte benet og beskytte mot berøring, tramp eller innslag i for eksempel et hinder.

Stallbandasjer har en annen funksjon. De skal varme og gi en bedre gjennombløting av vevet. De kombineres ofte med linimentbehandling og massasje. Stallbandasjen og vattkompressene skal være av porøst materiale. Vattkompressene skal legges helt nede rundt kronranden, og bandasjen må ikke strammes for hardt. Det fører til at bandasjen hemmer sirkulasjonen i beinet.

Hvis du har begynt å bandasjere hesten, må du vanligvis fortsette – ellers hovner beinet opp. Derfor må du ikke bandasjere hvis det ikke er nødvendig, dvs. hvis hesten ikke viser tegn på hevelse. Hold alltid bandasjematerialet rent.

Ringorm – et tilbakevendende problem

Ringorm er en soppinfeksjon i de ytre hudlagene. Ringorm er svært smittsomt og arter seg som runde, kalde flekker på de infiserte stedene. Smitterisikoen er spesielt stor om vinteren når hestene har tett vinterpels og vaskes relativt sjelden. Hester kan være smittebærere i lang tid uten at ringormen bryter ut på dem selv. Vær nøye med å holde utstyr rent. Tenkt på at du kan bli smittet selv også.

Kalk/fosfor – en viktig balanse

Forholdet mellom kalk og fosfor er av stor betydning for skjelettutviklingen hos hester som vokser. Hvis en hest lider av kalk-/fosformangel eller -overskudd, kan det gi svekket beinstamme og alvorlige komplikasjoner. Vanligvis anbefales en kalsiummengde som er 1,2–1,8 ganger så stor som fosformengden.

Varmeisolasjonen i stallen er også viktig for ventilasjonen

Ved ventilasjon med selvgående vifte er det viktig at stallens varmeisolasjon er effektiv. Hele systemet "drives" nemlig av varmen hestene produserer. Varm luft er lettere enn kald, og ventilasjonen oppstår når relativt varm stalluft siver ut gjennom tak og vegger. Hvis ventilasjonen, til tross for en veldimensjonert selvgående vifte, ikke fungerer som den skal, bør du gå gjennom isolasjonen av stallen.

Vanntilgang

Kolikk er en vanlig sykdom også på vinteren, og kommer ofte av at hesten ikke får i seg tilstrekkelig med vann gjennom dagen. Nå når vinteren er kommet vil vannet i luftegården fryse. Kontrollere vannkaret i luftegården daglig, og gjerne oftere på ekstra kalde dager. Alle hester skal ha fritt tilgang på friskt og rent vann.

Agria Dyreforsikring ønsker deg lykke til og et godt nytt år!

 


 

Agrias hestekalender:

Agrias hestekalender inneholder 12 deler som gir deg aktuelle tips og råd hver måned. For å ta del av alle, se linkene under:

Hestekalender Januar
Hestekalender Februar
Hestekalender Mars
Hestekalender April
Hestekalender Mai
Hestekalender Juni
Hestekalender Juli
Hestekalender August
Hestekalender September
Hestekalender Oktober
Hestekalender November
Hestekalender Desember