På tide å kjøpe høy

Mange hesteeiere kjøper høyet sitt om høsten. I forbindelse med dette bør man sørge for at det sendes med en fôranalyse. Hvis dette ikke finnes kan man ta prøver av fôret selv og sende inn for analyse. Når du har fått analysen kan du gjøre forplan til hesten slik at den får den maten den trenger i forhold til den treningen den har. Tenk på at hesten din er en gresseter og  gi den derfor mye grovfôr!

Ut med unghestene

Under det første leveåret skal en normal unghest nå drøyt 70 % av sin endelige kroppsvekt. Det er viktig at den hektiske vokseperioden skjer under gode forutsetninger. Man vet nå at fysisk aktivitet i vokseperioden har avgjørende betydning for hestens fremtidige brukstid og prestasjonsevne. En unghest som vokser, skal holdes utendørs så mye som mulig.

Luftveisproblemer er ofte verst om høsten

Årsakene til irritasjoner i luftveiene kan være mange – og selvfølgelig må hver eier av en "halshest" kontakte sin veterinær. Som hesteeier kan du forebygge noen av de vanligste årskaene til tilbakevendende luftveislidelser.

Vær oppmerksom på mugg i fôret. Sleng alt fôr som har tegn på muggangrep. Noen muggsporer kan danne giftstoffer. Oppbevar fôret tørt, og sørg for at ikke fuktig stalluft når opp til høyet på høyloftet over.

Kost aldri stallgangen når hestene er inne, og fukt gangen først for å begrense støvspredning. Kast ikke høy eller halm ned fra høyloftet når det er hester i stallen.

Benytt deg av profesjonelle når det gjelder ventilasjon. Dårlig stallventilasjon er en viktig årsak til at hester får halsproblemer.

Riktig strø – viktig for stallhygienen

Luften i stallen påvirkes av gjødsel og urin. I grenselandet mellom væske og luft dannes det ammoniakk og andre såkalte gjødselgasser – og jo varmere det er i stallen, desto mer gass dannes det. Gassene har skadelig innvirkning på hestens luftveisslimhinner.

En av strøets viktigste oppgaver er å suge opp urin, og det er derfor viktig å strø tilstrekkelig mye. Halm har en noe mindre absorpsjonsevne enn for eksempel torvstrø og kutterspon, men den tilbyr hesten sysselsetting. Treholdig strømateriale kan i noen tilfeller ha en negativ innvirkning på hestens hover. De forskjellige strømaterialene er ulike, og det er ikke alltid lett å bestemme seg for hvilken type man skal bruke.

 


 

Agrias hestekalender:

Agrias hestekalender inneholder 12 deler som gir deg aktuelle tips og råd hver måned. For å ta del av alle, se linkene under:

Hestekalender Januar
Hestekalender Februar
Hestekalender Mars
Hestekalender April
Hestekalender Mai
Hestekalender Juni
Hestekalender Juli
Hestekalender August
Hestekalender September
Hestekalender Oktober
Hestekalender November
Hestekalender Desember