Man bør være oppmerksom på at vinterklimaet øker tapet av fri varme. Hvis varmetapet blir større enn varmeproduksjonen kan hestens kondisjon bli dårligere, og hesten kan minske i vekt.

Det er først og fremst hestens størrelse som avgjør det totale varmetapet, der fremfor alt lettere og mindre hester trenger beskyttelse og ekstra fôr. Med tilstrekkelig mye fôr, en bra beskyttelse mot vær og vind samt eventuelt et dekken klarer hesten å styre sin varmebalanse i et kaldt klima.