Glykogen er en opplagringsform av energi i musklene som bygges opp fra blodsukkeret. Den brukes i alle former av muskelarbeid, både i raskt tempo som i langvarig roligere aktivitet. Omsetningen av glykogen har derfor en veldig sentral rolle for både friske og syke hester. Når en hest jobber blir muskelglykogenen brutt ned til sukker i muskelfibrene.

Minst 48 timer

- For eksempel for en varmblodstraver som har utført intervalltrening i bakke tar det derfor minst 48 timer for å bygge opp igjen glykogennivået i musklene, forteller Johan Bröjer, veterinær ved SLU som har forsket på dette.

Johan har også forsket på hvordan glykogenet blir omsatt hos quarterhester som har en muskelsykdom som forårsaker en form av krysslammelse: polysaccharide storage (PSSM). Sykdommen rammer rasene Quarterhest, American Paint Horse og Appaloosa. Disse rasene er vanligst i USA, men øker i antall i blant annet Sverige.

Arvelig

Sykdommen er arvelig og har vært kjent i USA siden begynnelsen av 1990-tallet. Det er framfor alt de raske muskelfibrene av type II som rammes av stor innlagring av glykogen. Sykdommen viser seg som muskelkramper hos hestene selv etter veldig liten belastning.

- De fleste hestene med PSSM får krysslammelse flere ganger i løpet av ett år, men det finnes også individer som ikke blir så alvorlig rammet og som kun får lette muskelkramper enkelte ganger per år. Sykdommen kan ses hos eldre føll, men oftest oppstår problemet hos hester som er mellom to og fire år gamle.

Ingen konkret behandling

Foreløpig har ikke forskningen kommet fram til noen konkret behandlingsform. Det man oftest anbefaler er at hestene, etter at den akutte tilstanden har gitt seg, får jevn trening, daglig utegang og at man erstatter så stor kraftformengde som mulig med fett.

- Forskningen min er bare et lite steg på veien for å forstå denne sykdommen, sier Johan Bröjer, og jeg håper at synet på avl med disse hestene endrer seg. Sykdommen nedarves med et recessivt gen, det vil si at noen hester kan være bærer av genet selv om de ikke har noen symptomer på sykdommen.

Hvis du har en hest med PSSM skal du ikke bruke den i avl fordi du da sprer genet for sykdommen. I dag vet vi at sykdommen er arvelig, men vi vet ikke hvilket gen som er rammet og det finnes foreløpig ingen DNA-test for å diagnostisere PSSM.