Rabatt på hesteforsikring

Vi har flere ulike rabatter som kan benyttes når du velger å tegne forsikring hos oss. Har du for eksempel flere hester kan det lønne seg å forsikre hestene på en samlet forsikringsavtale.

Agria gir mengderabatter

Du som har tre hester eller flere forsikret hos Agria kan tegne en samleavtale og får da rabatt på forsikringene. Hver hest er individuelt forsikret så du kan velge ulike forsikringer for hver hest. Kontakt oss for å tegne en samleavtale.

  • 3-5 hester gir fem prosent rabatt
  • 6-11 hester gir ti prosent rabatt
  • 12 hester eller flere gir 15 prosent rabatt

Medlemsrabatter

Dersom du er medlem hos en av våre samarbeidspartnere, kan du få 5 % rabatt på din hesteforsikring. For å få rabatt må du oppgi ditt medlemsnummer hos respektive organisasjon. Du kan kun få rabatt for en organisasjon, selv om du er medlem i flere.

Følgende organisasjoner kan i 2016 gi deg rabatt på hesteforsikringen:

  • Norges Rytterforbund
  • Norsk Islandshestforening

Kontakt oss så hjelper vi deg å se over dine forsikringer og eventuelle rabatter.

Egenandelsrabatt

Dersom du ikke har utnyttet forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen ved en kommende skadesak. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene komme opp i din valgte egenandel. Den maksimale rabatten er på 900 kroner.

Egenandelsrabatten som gis er:

  • 300 kroner i løpet av det tredje skadefrie år
  • 600 kroner i løpet av det fjerde skadefrie år
  • 900 kroner i løpet av det femte skadefrie år

Eksempel: Om du ikke har brukt forsikringen i løpet av en tre års periode og du i løpet av det fjerde forsikringsåret får din første kvittering på 5 000 kroner, betaler du 2 000 kroner i egenandel i stedet for 2 195 kroner (fast egenandel 1 800 + bevegelig egenandel 800 – egenandelsrabatt 600 kroner). Eksempelet gjelder om du har valgt 1 800 kroner i fast egenandel og at hele kostnaden på 5 000 kroner erstattes av forsikringen.