Å overta en forsikring

Det er nok mange som allerede har fått med seg at det kan være nyttig å "overta" en forsikring, i forbindelse med kjøp og salg av hest. Her informerer vi litt mer om dette.

Fordeler ved overføring av forsikring

Om du som hesteeier selger en hest, og den nye eieren overtar forsikringen på hesten, så får du igjen premiepengene som eventuelt gjenstår fra de nye eierne overtar forsikringen og fram til hovedforfall. Om forsikringen ikke overføres, vil premien tilbakebetales i hele måneder, dvs du betaler premie ut den måneden forsikringen avsluttes.

Om du som ny hesteeier overtar hestens forsikring, så kan du selvfølgelig tilpasse denne til ditt behov, uansett om ditt behov er bedre eller mindre dekning.

Velger du samme dekning som hesten hadde tidligere, eller mindre dekning, så krever vi ingen veterinærattest i forbindelse med tegningen. Du slipper også unna de obligatoriske 20 dagene med karenstid som ellers gjelder for nytegning. Velger du en bedre forsikring, vil du få karenstid kun på forbedringen.

Med 20 dagers karenstid menes det at forsikringen kun gjelder for skader forårsaket av ytre vold i denne perioden. 

Forsikring av eldre hest

For deg som kjøper en hest som er inne i sitt 16. kalenderår, eller eldre, er det særlig gunstig om denne hesten allerede har en forsikring i Agria og du kan overta denne. Fra og med den 01.01 det året hesten fyller 16 år, kan vi ikke tilby de vanlige forsikringene, for eksempel de forsikringene som dekker haltheter.

Men om hesten er forsikret inn med disse produktene før det året den fyller 16 år beholder den disse etter at den har fylt 16, også om hesten selges og ny eier overtar forsikringen.

Unngå avbrudd i forsikringen

Om man skal overta en forsikring, så er det viktig at det ikke har vært avbrudd i forsikringen. Hestens tidligere eier kan ikke si opp forsikringen den ene dagen, og ny eier tegner forsikring dagen etter, da har det vært et avbrudd i forsikringen. Om man skal overta en forsikring, kan dette skje på to måter:

  1. Enten at selger tar kontakt med Agria, og oppgir hestens forsikringsnummer og kontaktopplysninger til den nye eieren, så kan vi i Agria ta kontakt med den nye eieren.
  2. Hestens nye eier har fått oppgitt hestens forsikringsnummer, og kontakter Agria for å tegne forsikring.

Inget forbehold for tidligere skade ved overtakelse

En annen ting som kan være verdt å merke seg, er at om en hest på noe tidspunkt blir behandlet for en skade eller sykdom, så kan man i ettertid ved nytegning av forsikring i et forsikringsselskap, få en reservasjon for denne eller disse skadene eller sykdommene. Om man overtar en forsikring, blir det ingen nytegning, og man vil da ikke få disse eventuelle reservasjonene.

Om man velger å tegne en forsikring som har bedre dekning og/eller høyere verdi enn forsikringen som hesten allerede er forsikret i, så vil det bli karenstid og eventuelt kreves veterinærattest for utvidelsen av forsikringen, og om hesten har hatt noen skader eller sykdommer kan man få reservasjon for disse i en periode eller for bestandig.

Liker? 2 av 2 likte , 5 i rangeringer