Forfangenhet er en relativt vanlig sykdom som kan ramme både hester og ponnier, og den forårsaker stor lidelse. Symptomene viser seg fremfor alt i hovene da det oppstår en betennelse i hovens lamellager og såle, og det skaper smerte og halthet. Årsaken til forfangenhet er ennå ikke helt klart til tross for intensiv forskning.

Hestens symptomer ved forfangenhet er den klassiske forfangenhetstillingen: hesten står med kroppsvekten forskjøvet bakover, framhovene plasserer den framfor seg og bakbena inn under seg. Hovene er meget varme og man kan kjenne en tydelig puls i blodkar på begge sider av koden. Feber er også et tydelig symptom ved forfangenhet.

Sykdomsforløpet kan være så kort som noen timer. Om ikke anfallet behandles i tide kan betennelsen skape en svekkelse i hovens lamellager som deretter leder til at hovbenet senkes eller roteres. Tegn på posisjonsforandring av hovbenet er at kronranden blir myk når den mister sin støtte fra hovbenet.

 

islandshester_beite

For mye fôr

Den mest velkjente årsaken til forfangenhet er forspising av fôr som leder til en forstyrrelse i tarmfloraen. Det kan skje når hesten eller ponnien av en eller annen grunn får i seg store mengder kraftfôr eller slippes på et kraftig grønt beite. Pass derfor på at hesten vennes suksessivt til beite og nytt fôr. Under en hvileperiode bør kraftfôrmengden minskes for å unnvike forfangenhet.

Forfangenhet på grunn av tilbakeholdt etterbyrd

En annen årsak til forfangenhet er at en hoppe ikke slipper etterbyrden normalt etter en fødsel. Etterbyrden blir da liggende igjen og slipper ut bakterier og toksiner (gifter) som påvirker sirkulasjonen i hovene.

Forfangenhet på grunn av overbelastning

Hester som har en kraftig halthet over lengre tid kan rammes av belastningsforfangenhet på det tidligere friske benet. Normalt skifter en hest vekten mellom bena for at blodsirkulasjonen i hovene skal fungere. Hvis den ikke kan gjøre dette på grunn av smerte kan forfangenhet oppstå. For å forebygge forfangenhet i en slik situasjon skal du følge veterinærens anbefalinger.

Akutt behandling 

Mistenker du at hesten din er rammet av forfangenhet skal du umiddelbart sette den på bokshvile med mykt og tørt underlag. Helst bør det være en tjukk spon-seng ettersom det underlaget gir mest svikt. Sørg også for å kjøle hestens ben med kaldt vann for å minske risikoen for skader i hovene. Gi ikke noe kraftfôr, kun høy – gjerne et sent høstet høy som inneholder mye fiber, men mindre mengder protein. Hvis du ikke har tilgang til det kan du spe ut fôrmengden med halm. Tilkall en veterinær umiddelbart for behandling. All behandling går ut på å identifisere og fjerne årsaken til sykdommen, og også gi smertestillende til hesten.

Etterbehandling og tips

Det absolutt viktigeste for at hesten skal bli frisk og ikke få noen tilbakefall er at du følger veterinærens og hovslagerens anbefalinger for etterbehandling av hesten. Det er også veldig viktig at den forfangne hestens hover verkes og skos av en skikkelig hovslager.

En hest som en gang har fått forfangenhet har større risiko for å rammes igjen sammenlignet med en fullt frisk hest. Derfor er det viktig at den mosjoneres regelmessig for å ikke bli overvektig samt at blodsirkulasjonen holdes i gang.

En del hester med forfangenhet kan ikke gå på beite i det hele tatt, mens andre klarer det om man har en forsiktig tilvenning.

Ved følling skal du være nøye med å kontrollere at hele etterbyrden kommer ut. Ved den minste mistanke om livmorbetennelse bør du tilkalle veterinær.

Vil du lese mer om forfangenhet kan du gjøre det på den svenske nettsiden til Regionhästsjukhuset Strömsholm.