Clostridium botulinum er en vanlig strengt anaerob bakterie, dvs. den vokser kun i oksygenfritt miljø. Bakterien produserer en nervegift, botulinumtoxin, som er direkte dødelig for hester. Opp til 90 % av de hestene som rammes, og ikke er vaksinert, dør.

Hvis høysilagen er av god kvalitet er det et bra fôr som de fleste hester liker smaken på. Å fôre med høysilage stiller store krav, og risikoen for botulisme henger sammen med hvordan gresset ble slått, samt innpakking/oppbevaring. Bakterien som forårsaker botulisme finnes i jord.

Hvis det i forbindelse med innpakkingen har kommet inn jord eller døde dyr, f.eks. mus, i ballen har bakterien gode vekstmuligheter i det oksygenfrie miljøet. Derfor anbefales det å vaksinere hesten mot botulisme.

Botulinumtoxinet påvirker hestens nerver og gjør den lam i bakparten, og tilslutt rammes lunger og muskler som hjelper inn- og utånding.

Symptomer på botulisme

De vanligste symptomene på botulisme er:

  • Trøtthet og dårlig appetitt.
  • Muskelspasmer, stiv gange.
  • Vanskeligheter med å spise og svelge.
  • Hesten har problemer med å bruke muskler til tunge og hale.
  • Hestens muskler svekkes, den får problemer slik at den tilslutt ikke kan reise seg eller puste. Hesten dør av kvelning etter 48-72 timer.

Hesten begynner å bli syk kun få timer etter at den har fått i seg bakterien. Om en hest i stallen har fått botulisme er sannsynligheten stor for at flere rammes innen et døgn. Om hesten får behandling på et tidlig tidspunkt kan den i noen tilfeller reddes, men det er dessverre sjelden. Behandlingen består i å gi hesten muskelavslappende/krampeløsende medisin og mye væske.

Å fôre med høysilage

Store baller med høysilage bør bare benyttes i staller med så mange hester at de brukes opp innen få dager. En høysilageball bør brukes opp innen 4-5 dager etter at den ble åpnet, spesielt i den varme årstiden. Da opphører konserveringen og fôret blir fort dårlig. Det finnes også baller av mindre størrelse som egner seg for de som har færre hester.

Det er veldig viktig å være nøye med hygienen og kvaliteten på fôret. Hvis man finner mugg, kadaverdeler eller hvis ballen lukter rart, skal hele ballen kastes. Det er også viktig at uåpnede baller oppbevares slik at man ikke risikerer at det kommer hull i plasten.

Hvis det blir hull i plasten før ballen åpnes for bruk, starter en gjærings- og forråtnelsesprosess som gjør innholdet uegnet som fôr. Risikoen for botulsime, kolikk, diaré og andre sykdommer øker drastisk hvis fôret benyttes når det har dårlig kvalitet.

Vaksinasjonen

Grunnvaksinen mot botulisme består av tre sprøyter som skal gis med ca fire ukers mellomrom. Først etter det er hesten godt beskyttet mot botulisme. Derfor er det bra å vaksinere i god tid før man begynner å fôre med høysilage eller ensilage.

 

Kilde: Statens veterinärmedicinska Anstalt, Sverige