Ofte medfører allergi at hunden får en enerverende kløe, som kan være svært plagsom. Dessuten må man forhindre at hunden klør seg. Selvforskylte skader kan bli sekundære infeksjoner og det forverrer det allmenne sykdomsbilde.

Atopi – luftbåren allergi

Hunder kan ha flere ulike typer allergier. Atopi betyr at hunden har en medfødt overfølsomhet mot visse emner som den puster inn. For at atopi skal oppstå må hunden tidligere ha vært i kontakt med emnet, allergenene, som den reagerer på. Ved den tidligere kontakten dannes antistoffer og når hunden på nytt kommer i kontakt med disse emnene oppstår en allergisk reaksjon.

Fôr og kontaktallergi

Hunder som har fôrallergi får allergiske reaksjoner gjennom matinntak og er ofte hypersensitive mot ulike proteiner. Hunder kan også være kontaktallergikere og viser allergiske symptomer når hunden kommer i kontakt med visse emner. Akkurat som atopi, kreves det for at kontaktallergi skal oppstå at hundens hud har vært i kontakt med emnene som forårsaket dannelse av antistoffer. Reaksjonen oppstår når disse allergenene på nytt kommer i kontakt med huden.

Fôrallergi og kontaktallergi er mye mer uvanlig enn atopi hos hund.