Område: Hund Artiklar om Atopi

Allergi hos hund Har du en hund som viser allergiske symptomer? Det kan være en lang prosess å utrede hvilken type allergi hunden har og hva den er allergisk mot. Artiklar
Luftbåren allergi hos hund og hudtest Når hunden puster inn stoffer som den tidligere har dannet antikropper mot, oppstår en form for allergi som kalles atopi. For å kunne stille diagnosen atopisk allergi må man gjøre en hudtest hos veterinæren. Artiklar