Sykdommer og skader

Mugg hos hest

”Mugg” er en samlebetegnelse på en rekke ulike typer sår og vanlige infeksjoner i huden i kodebøyen hos hest. På engelsk heter fenomenet ”Mud fever”(gjørmefeber) fordi det ofte oppstår på høsten med gjørmete paddocker...

Knuter i hestens hud

I vinterhalvåret er det ikke uvanlig at hester får knuter i huden, typisk noen få i salleiet og flere spredt over hele kroppen. Knutene kan ha flere årsaker. Her får du noen tips til hva du kan gjøre for å forebygge p...

Har du sett filmen ”Skadefri hest”?

”Skadefri hest” handler om hva du som rytter og hesteeier bør tenke på for å holde hesten din så frisk som mulig.

Fraktur hos hest

Med fraktur (brudd) mener man en skade på skjelettvevet. Ordet brudd har i de fleste hesteeieres ører en svært ubehagelig klang, men også denne typen skade kan variere sterkt i alvorlighetsgrad – fra mindre rifter, så...

Botulisme og høysilage

Mange hesteeiere går over til høysilage i stedet for høy. En risiko med å bruke høysilage er at jord og døde dyr kan ha havnet inn i den plastpakkede ballen, og bakterien Clostridium botulinum vokser i fôret. Det er h...

Behandling av mugg på hest

Mugg er en hudbetennelse i kodeleddet på hesten som kommer av en sårinfeksjon. Huden i kodeleddet er tynn og følsom og passer man ikke på å holde det rent, blir det fort litt småsår.

Avliving av hest

Uansett om det er på grunn av alder, skade eller sykdom står en hesteeier før eller senere foran avgjørelsen om å avlive hesten sin. En avgjørelse som ofte er vanskelig å ta.

Sårskader hos hest

Hester kan få ulike typer av sårskader. Her tipser vi om hva du skal gjøre hvis hesten får stikksår, kuttsår, sår etter traume eller kraftige blødninger.

Hester i narkose kan få varige skader

Å legge et dyr i narkose innebærer alltid en risiko. Men å legge en hest i narkose er betydelig mer risikofylt enn med et mindre dyr. En frisk hest har mer enn ti ganger høyere risiko for å dø i forbindelse med narkos...

Sårskader hos hester

Når hud eller slimhinne skades, oppstår det en sårskade. Man bruker å dele sårskader inn i ulike typer etter hvordan de har oppstått, for eksempel kutt, rifter, stikksår og brannsår.