Metoden som den snart 78-årige amerikaneren har utviklet kalles for ”join up” og innebærer egentlig at hesten, uten vold, skal se mennesket som sin leder.
Hestene jobbes i en rund volte og sendes avgårde med hjelp av store bevegelser og lyd. Etter hvert gis hesten valget å fortsette å springe eller å ”join up” – komme inn til personen i midten.
Tanken er at hesten skal ville være hos mennesket, se henne som leder og som tryggheten.

Under showet jobbet Monty med fire ulike hester, en helt uinnridd, en ponni som var ”redd for sin egen skygge”, en hoppe som bukket og en hest som aldri har kunnet lastes uten først å ha blitt beroliget.
Alle hester fikk starte med en ”join up”. Den trettenårige ponnien Ted var litt mer motvillig enn de andre.

- Det er vanskeligere å endre på eldre hester. Det er ikke nok med 30 minutter her i kveld for å endre på Ted, forklarte Monty som likevel fikk den skimlete B-ponnien til å gå over den presenningen som han tidligere hadde fryktet bare den var i samme hall.

Sal og rytter for første gang!

Kveldens innridningshest fikk på seg sal for første gang og fikk også lov til å bukke noen ganger før hun bestemte seg for at den ikke gikk å få av. Da fikk Montys rytter Adrian hoppe opp og hesten fulgte snilt etter Monty, med sal og rytter men uten hodelag.

Kveldens besvikelse var egentlig den bukkende hesten som ikke ville bukke i det hele tatt. I stedet travet og galopperte hun rundt Monty, uten en antydning til å ville sparke bakut.

Det siste nummeret som ble presentert var hoppa Shams som skulle lastes på henger. Eieren hadde gått til Flyinge med hesten men kunne ta hestetransporten hjem igjen. Hun fikk først gjennom ”join up” lære seg at Monty Roberts var ”tryggheten” og deretter fikk hun lære seg at transporten var like sikker. Eksempeltransporten hadde mulighet til lasting både fra framsiden og baksiden, og hoppa gikk igjennom transporten flere ganger.

Hesten "Shams" slo personlig rekord i antall lastninger.

- Så mange ganger har hun ikke blitt lastet i hele sitt liv, kommenterte Monty Roberts som etter dette kunne avslutte clinicen til stor applaus.

Allerede dagen før clinicen holdt Monty Roberts et seminarium der presse og Flyinges elever og personal var invitert for å høre. Blant annet fortalte Monty om et prosjekt han hadde gjort på en gård i Syd-Amerika der hestene ble ridd inn med veldig brutale metoder. Nå fikk de unge rytterne lære seg ”join up” og i dag overlever omtrent dobbelt så mange hester som før fram til det at de er helt innridde.
- I 6 000 år har man håndtert hestene på denne måten. Disse menneskene gjør bare det de har lært seg, jeg vil ikke hate de for hva det gjør, forklarte Monty.

Flyinge, som er Agria Djurförsäkrings samarbeidspartner, fikk også berøm av amerikaneren for å ”respektere tradisjonen men ikke la den styre”.

- Skandinavia er verdensledende på voldsfri hestehåndtering. England og Tyskland begynner å nærme seg mens Sør-Europa og ikke minst vi i USA har en lang vei å gå, syntes Monty.

Monty Roberts - En levende legende