Agria Foster- og Føllforsikring

En fullstendig trygghet for ditt ufødte føll

Agria Foster- og føllforsikring gir en fullstendig trygghet for det ufødte føllet. Forsikringen kan tegnes på en drektig hoppe allerede fra 40. drektighetsdag til og med 30 dager før beregnet følling. Forsikringen gir erstatning for dine bedekningskostnader ved:

  • Kasting av føll
  • Dødfødt føll
  • Uteblitt foster etter bevist drektighet
  • Hoppas død
  • Føll som dør eller må avlives innen 30 dager etter fødsel

Forsikringen vil også gi erstatningfor dine kostnader opp til 100 000 kroner når en veterinær undersøker og behandler føllet. Forsikringen gjelder helt frem til føllet er 30 dager gammelt.

 

Er du interessert i å kjøpe denne forsikringen?

Kontakt din lokale Agria Agent 

Eller ring vårt kundesenter på:

24 12 40 00

Flere kontaktopplysninger finner du her