Dette er en god trygghet for det kommende føllet. Forsikringen kan kjøpes fra og med dag 40. i drektigheten til hoppa, og frem til 30 dager før følling. Forsikringen gjelder frem til føllet er 30 dager gammelt. Forsikringen gir erstatning for kostnader ved:

  • opptil 100 000 kroner i undersøkelse og behandling av føllet
  • kasting av føll / dødfødt føll
  • uteblitt foster etter bevist drektighet
  • føll som dør eller må avlives innen 30 dager etter fødsel

Les vilkårene til forsikringen.