Skulle hesten din bli rammet av en sykdom eller skade, slik at den for all fremtid mister sin evne til å avle, får du utbetalt den tapte avlsverdien.

Dersom hesten dør eller må avlives, får du full erstatning. Hvis hesten derimot kan brukes videre som ride- eller brukshest, får du en delerstatning.

  • erstatning hvis hesten blir syk, skadet eller dør
  • erstatning ved sviktende fertilitet
  • ingen egenandel

For avlshopper

Forsikringen gir erstatning hvis hoppa blir så syk eller skadet at hun ikke lenger kan brukes som avlshoppe på grunn av de sykdommer og skader som står oppført i forsikringens vilkår. Eksempler på dette er blant annet traumatiske bedeknings- og fødselsskader, livmordreing, hyperlipemi, feilleie, svulstsykdommer, sårskader og abscesser, traumatiske frakturer/fissurer, forfangenhet, kolikk, transportsyke og lunge- og bihulebetennelse.

Forsikringen kan kjøpes fra hoppa har fylt 3 år, og frem til året hun fyller 15 år.

Forsikringen gir erstatning dersom hingsten ikke lenger kan brukes som avlshingst på grunn av sykdom eller skade. Forsikringen kan også gi en delerstatning ved nedsatt fertilitet. Erstatningssummen vil da avgjøres etter grad av fertilitet.

Forsikringen kan kjøpes fra det tidspunktet hingsten oppfyller avlsorganisasjonens krav, og til og med det året han fyller 15 år.