Agria Avl Bruksverdi

Når du bruker hesten din i avl

I Agria Avl Bruksverdi kan du få erstatning med opp til forsikringsbeløpet hvis din avlshest blir så syk eller skadet at den for all framtid har mistet sin bruksverdi som avlshest. Full erstatning utbetales ved død eller avliving, delerstatning kan utbetales hvis hesten kan beholdes som ride-/brukshest.

  • Kan tegnes som tillegg til Agria Liv
  • Har ingen egenandel

For avlshopper

Forsikringen gir erstatning hvis hoppa blir så syk eller skadet at hun ikke lenger kan brukes som avlshoppe på grunn av de sykdommer og skader som står oppført i forsikringens vilkår. Eksempler på disse er blant annet traumatiske bedeknings- og fødselsskader, livmordreing, hyperlipemi, feilleie, svulstsykdommer, sårskader og abscesser, traumatiske frakturer/fissurer, forfangenhet, kolikk, transportsyke og lunge- og bihulebetennelse.
Kan tegnes fra tre års alder til og med det året hoppa fyller 15 år.

Forsikringen gir erstatning hvis hingsten ikke lenger kan brukes som avlshingst på grunn av sykdom eller skade. Forsikringen kan også gi en delerstatning ved nedsatt fertilitet, erstatningssummen vil samsvare med i hvor stor grad fertiliteten er nedsatt.

Kan tegnes fra det tidspunkt hingsten oppfyller avlsorganisasjonens krav til og med det året hingsten fyller 15 år.

Er du interessert i å kjøpe denne forsikringen?

Kontakt din lokale Agria Agent 

Eller ring vårt kundesenter på:

24 12 40 00

Flere kontaktopplysninger finner du her