Både i forskningen og i praksis diskuteres fordelene og ulempene med å bruke gramantøyler. Spørsmålet er om disse tøylene kan bidra til at hesten flytter vekten og tyngdepunktet sitt til bakbena og at dette øker samlingen og bevegeligheten. Noen mener at gramantøyler bare har negative effekter da de hindrer hestens hode- og halsbevegelser som kan føre til at hesten jobber bak hånda (med neseryggen bak loddlinjen) og med forkortet steglengde. Det finnes få vitenskapelige studier av gramantøylenes positive respektive negative effekter.

I Sverige ble det gjennomført en studie for å finne ut om hester som blir ridd med gramantøyler flytter mer av vekten sin til bakbena sammenlignet med de som blir ridd uten gramantøyler. Forskerne brukte en spesiell måleplate for å måle trykket i bena (kraften) mot bakken. Målingene ble gjort på et antall hester som i samlet trav fikk trave over måleplata med tre forskjellige tøylekombinasjoner:

  1. med bare gramantøyler
  2. med en kombinasjon av gramantøyler og vanlige tøyler
  3. med bare vanlige tøyler

Åtte svenske halvblodshester inngikk i studien og alle var spranghester som konkurrerte på forskjellige nivåer. Hestene ble ridd av erfarne ryttere i samlet trav over en 3-dimensjonell måleplate (0,6 x 0,9 m). Gramantøylene ble festet i salgjorden og gikk mellom hestens framben og gjennom bittet opp til rytterens hånd. Hestenes bevegelser og hastighet ble registrert av et spesielt kamerasystem. Resultatet av studien viste at når hestene ble ridd med en kombinasjon av vanlige tøyler og gramantøyler hadde de markant mer økning av impulser i bakbena mot når de ble ridd med vanlige tøyler eller med bare gramantøyler.

Konklusjonen av denne studien er at man med gramantøyler, når disse brukes korrekt og i kombinasjon med vanlige tøyler, kan få den ønskede effekten av at hestene flytter tyngdepunktet sitt til bakbena. Derimot fikk man ikke samme resultat når hestene ble ridd med kun gramantøyler. Forskerne i denne studien vil fremheve at trenere og veterinærer bør vite hvordan hesten påvirkes av gramantøyler før de anbefaler hesteeiere å bruke disse som en del av et rehabiliteringsprogram.

Kommentar: Gramantøyler kan brukes av rutinerte ryttere i kombinasjon med vanlige tøyler for å flytte hestens vekt til bakbena. Men det kreves flere studier for å undersøke hvilken effekt gramantøyler kan ha på hestens hode- og halsbevegelser.