Urinveisinfeksjon, også kalt blærekatarr, hos hund er som oftest forårsaket av bakterier fra tarmen som kommer seg opp til urinblæren via urinrøret. Siden urinblæren er steril gjør bakteriene at det oppstår en infeksjon.

Tisper får oftere urinveisinfeksjon enn hanner ettersom tispenes urinrør er kortere enn hannens. Dessuten er avstanden mellom analåpningen og skjeden på tispen kortere noe som gjør at det er lettere for bakterier å vandre opp.

Hva er symptomene?

Det vanligste symptomet på urinveisinfeksjon er at hunden tisser ofte. Videre er det typisk at hunden viser smerte når den tisser, og at det kun kommer mindre mengder urin. I enklete tilfeller er det blod i urinen. Andre symptomer er nedsatt allmenntilstand, feber og nedsatt matlyst. 

Urinveisinfeksjon fører i flere tilfeller til dannelse av urinstein. Urinstein kan ha ulik sammensetning, og noen typer kan løses opp ved hjelp av spesialfôr. 

Når bør du ta kontakt med veterinær?

Det er viktig at du rådfører deg med en veterinær når du oppdager symtomer på urinveisinfeksjon. Hvis hunden din får urinstein som setter seg fast kan det føre til urinstopp, noe som potensielt kan være farlig. Veterinæren din kan basert på din forklaring gjøre en vurdering av tilfellet.

Luft ofte og gi mye vann

For å minske risikoen for at hunden skal rammes av urinveisinfeksjon er det på generell basis viktig å lufte den så tidlig som mulig på morgenen og så sent som mulig på kvelden. Da minsker tiden urinen er i blæren, og derav minskes også risikoen for bakterietilvekst. 

Pass også på at hunden har fri tilgang til vann slik at den drikker mye, og dermed tisser mye.

Dekkes urinveisinfeksjon av forsikring?

I mange tilfeller kan behandling av urinveisinfeksjon dekkes av våre veterinærforsikringer. Les om våre veterinærforsikringer her.