Symptomer

Ved magedreining fylles magesekken med gass og magen vrir seg rundt sin egen akse. Øvre og nedre del av magesekken blir blokkert så ikke gassen kan passere. I magesekken skjer det en gassutvikling og den blir større. Hunden prøver å kaste opp/brekke seg, men ingenting kommer opp.

Ved at magesekken trykkes mot mellomgulvet får hunden problemer med å puste. Bakre del av brystkorgen og fremre del av buken blir utspilt. Om man knipser på buken høres det ut som om du trommer på en tromme.

Magedreining er livsfarlig

Tilstanden er livstruende. En hund som får magedreining må raskt komme til veterinærbehandling.

Behandlingen går ut på å tømme magesekken for gass og få ut matrestene. Dette gjør veterinæren gjennom en operasjon som må utføres akutt. Etter at magesekken er tømt sys den i de fleste tilfeller fast i korrekt posisjon, for å forebygge risikoen for at hunden skal få magedreining igjen.

Komplisert operasjon

Dette høres lett ut, men er meget hardt for alle parter, ikke minst for hunden. Å rammes av magedreining er meget belastende for hunden, særlig belastende er det for hjertet, sirkulasjonen og magen. Øvrig støttende behandling som å gi hunden intravenøs væske (drypp) og overvåking er viktig for at hunden skal bli bra.

Det finnes alltid risiko for hjerteproblemer i forbindelse med denne sykdommen. Et slikt hjerteproblem behøver ikke å være relatert til et eventuelt tidligere hjerteproblem, og i de fleste tilfeller forsvinner problemet når hunden har blitt frisk fra magedreiningen.

Meget raskt forløp

Hele utviklingen fram til omdreiningen kan gå fort. På noen timer kan hunden dø om man ignorerer eller ikke forstår hva som skjer. Det er hastverk å komme seg til veterinær!

Man vet ikke eksakt hvorfor hunden får magedreining, men følgende faktorer kan innvirke:

  • Stor hunderase
  • Dyp brystkorg
  • Har spist eller drukket noen timer i forveien
  • Ofte mosjon etter måltider
  • Hunder som bare spiser en gang per dag, store porsjoner

Om du mistenker magedreining:

  • Inspiser hunden nøye
  • Hvis hunden har symptomene som er nevnt i begynnelsen av artikkelen, søk veterinær straks! AKUTT!