Livmorbetennelse er en alvorlig sykdom som bestandig må behandles. Sykdommen kan ha et svært raskt forløp. Men den kan også en en langsom, gradvis utvikling over flere løpssykluser med økende symptomer.

Symtomer på livmorbetennelse

Hos de fleste tisper som rammes merker man en nedsatt allmenntilstand, økende tørste og urinering, smerte i buken samt nedsatt apetitt. Blodig, varig og illeluktende utflod fra vulva kan også høre med til sykdomsbildet. Men for at utfloden skal synes må livmorhalsen være åpen. Er den ikke det kommer ikke utfloden ut og sykdommen kalles da for «lukket livmorbetennelse».

Behandling av livmorbetennelse

I noen tilfeller kan sykdommen midlertidig opphøre med antibiotikabehandling, men den kommer ofte tilbake og da er det eneste alternativet å operere bort livmor og eggstokker. Operasjonen kalles for ovariohysterektomi eller kastrering.

Å kastrere sin tispe for at hun skal slippe fremtidige livmorbetennelser kan være en veldig god gjerning. Om tispen i tillegg har krevende løpetider og skjededrektigheter slipper hun også det. Siden det er en forebyggende handling erstattes det likevel ikke av forsikringen.

Hva erstatter forsikringen

En tispe som må opereres på grunn av livmorbetennelse med kliniske symptomer som for eksempel utflod, feber eller økt tørste, kan få erstatning av forsikringen.

Her kan du lese en svært utfyllende artikkel om livmorbetennelse av veterinær Ragnvi Hagman: Pyometra - livmorbetennelse hos hund