Kennelhostens tid er her

I løpet av høsten og vinteren rammes en rekke hunder av hoste. Som oftest dreier det seg om såkalt kennelhoste. Det er ett samlingsbegrep for ulike virusinfeksjoner som angriper luftveiene.

Smitten spres fremfor alt der man har flere hunder samlet, som for eksempel på hundeutstillinger, store kenneler og hundepensjonater. Hundene sprer smitte fra det øyeblikket symptomene oppstår og hele tiden mens hosten pågår.

Hoster og harker

Kennelhoste starter med at hunden hoster og harker, og det kan virke som om hunden har satt noe i halsen. Hosten vil etterhvert øke og blir raslende. I de fleste tilfeller er hunden pigg, men hoster mye. Tilstanden forverres ofte på nattestid og ligner kikhoste på barn. Hosten er plagsom og kan vare i flere uker før den dabber av.

Ta tempen

Noen ganger kan kennelhoste medføre feber, i enkelte tilfeller også oppkast. Hunden kan bli veldig dårlig og noen får lungebetennelse. Så lenge hunden ikke har feber (over 39 grader) eller har nedsatt almenntilstand, behandler man på samme måte som når man selv er forkjølet; tar det med ro. Om hunden blir dårligere, slapp eller får feber skal man selvsagt kontakte veterinær.

Lungebetennelse

Røntgen av hundens lunger avslører om hunden har lungebetennelse. Da starter man behandling med antibiotika og i de fleste tilfeller blir hunden bra. En del hunder kan allikevel være så pass dårlige at de må legges inn på dyreklinikken og få behandling der frem til de er friske nok til å komme hjem igjen.

Liker? 6 av 6 likte , 5 i rangeringer