Innbilt drektighet er ingen sykdom, men tispens hormonelle beredskap for å kunne håndtere valper. Dette slår inn umiddelbart etter tispens brunst, og varer som regel i noen uker. 

Hva kommer innbilt drektighet av?

Hvorfor får egentlig tispen innbilt drektighet? For dagens hund har ikke innbilt drektighet noen funksjon, men derimot kan det være en kilde til frustrrasjon, både for hunden og eier. I ulveflokken har dog innbilt drektighet en viktig funksjon. Blant ulvene er det kun flokkens ledertispe som får lov å føde valper. Man antar at det fungerer slik fordi flokken blir sterkest om kun genene fra de sunneste og sterkeste dyrene (alfahannen og alfatispen) føres videre.

Hvis det skulle skje noe med flokkens ledertispe, slik at hun ikke selv kan passe på valpene sine, skal noen av de andre, de skinndrektige tispene, kunne gå inn og amme valpene. På den måten sikrer man at ledertispens gener videreføres.

Hvordan påvirkes hunden?

De synligste tegnene på innbilt drektighet pleier å dukke opp omtrent én til to måneder etter løpetiden. Sympomene varierer fra hund til hund, men av de fysiske sympomene ser man ofte at tispa går opp i vekt, og da spesielt rundt buken. Hun kan bli hoven rundt juret og produsere melk. Det er også helt normalt at hun mister appetitt, og boikotter mat for en periode. Andre tisper får derimot økt appetitt.

Tispens atferd kan også bli påvirket. Hun kan få en utpreget morsatferd, og finne på å bygge et "rede" til valpene. Det hender også at tispa adopterer alle slags ting, for eksempel kosedyr og sko, som sine unger. Disse surrogatvalpene bør man ta bort fra tispen, ettersom de kan stimulere innbilt drektighet. Andre sympomer kan at hun blir rastløs, sløv eller nervøs. Hvis hun får beholde valpene sine kan hun også bli aggressiv, hvor hun ønsker å vokte "valpene" sine. 

De fleste tisper som blir innbilt drektige får hovedsakelig de fysiske tegnene og blir kanskje generelt litt nedstemte i denne perioden. Det finnes likevel tisper som blir direkte deprimerte i sammenheng med innbilt drektighet.

Hva kan du som hundeier gjøre?

For å hindre at symptomene oppstår er anbefalingen å øke mosjonen, samtidig som du reduserer mengden mat (såfremt hun spiser mer enn normalt). Mange tisper kan være uvillige mot å mosjonere under innbilt drektighet, og det kan derfor være en utfordrende oppgave. Husk likevel at det er for tispens eget beste. Det kan også være lurt å avlede henne med leker og oppgaver, slik at hun er "sysselsatt" og har noe annet å tenke på. 

Det finnes også en reseptbelagt medisin som du kan få veterinæren. Dette vil kunne forebygge innbilt drektighet og hemme melkeproduksjonen. Hvis du er rådvill og bekymret for hunden din, anbefaler vi at du tar kontakt med en veterinær for å rådføre deg. 

 

Hva koster en hundeforsikring?

Sjekk pris her!

Hva koster en hundeforsikring?

Sjekk pris her!