Innbilt drektighet er ingen sykdom, men er tispens hormonelle beredskap for å die og stelle valper. Umiddelbart etter tispens brunst (oestrus) avsluttes, begynner metooestrus, en periode som tilsvarer lengden på drektighetstiden. Denne perioden begynner uansett om tispen pares eller ikke. Selv om du ikke parer tispen din, kan hun altså få symptomer på drektighet, innbilt drektighet.

Hvorfor innbilt drektighet?

Hvorfor får egentlig tispen innbilt drektighet? For dagens hund har innbilt drektighet ingen funksjon, men steller derimot oftest til problemer. I ulveflokken har dog innbilt drektighet en viktig funksjon. Blant ulvene er det kun flokkens ledertispe som får lov å føde valper. Man antar at det fungerer slik fordi flokken blir sterkest om kun genene fra de sunneste og sterkeste dyrene (alfahannen og alfatispen) føres videre.

Hvis det skulle skje noe med flokkens ledertispe, slik at hun ikke selv kan passe på valpene sine, skal noen av de andre, de skinndrektige tispene, kunne gå inn og die valpene istedenfor mammaen. På den måten sikres at ledertispens anlegg videreføres til den neste generasjonen.

Hvordan påvirkes tispen?

De synlige tegnene på innbilt drektighet pleier å dukke frem omtrent én til to måneder etter løpetiden. Rent fysisk kan tispen gå opp i vekt, og hun blir da gjerne oppsvulmet rundt buken. Hun kan bli hoven rundt juret og produsere melk eller et tynt sekret i juret. Spiseforstyrrelser er også helt normalt. Ofte vil ikke tispa spise i det hele tatt i en periode, og da er det selvsagt viktig at du passer på at hun i alle fall får i seg vann. Noen tisper får derimot økt appetitt.

Tispens atferd kan også bli påvirket. Hun kan få en utpreget morsatferd; hun gjør klar sengeleie og bygger bo. Hun kan også generelt være rastløs og urolig. Det hender også at tispa adopterer alle slags ting, for eksempel kosedyr og sko, som sine unger. Disse surrogatvalpene bør man ta bort fra tispen, fordi de kan stimulere innbilt drektighet.

Tispen kan også bli nervøs eller sløv, og av og til oppleves også økt aggresjon, spesielt hvis hun tillates å beholde og vokte sine ”valper”. De fleste tispene som blir innbilt drektige, får hovedsakelig de fysiske tegnene og blir kanskje generelt litt nedstemte i denne perioden. Det finnes dog tisper som blir direkte deprimert i sammenheng med innbilt drektighet.

Øk mosjonen

Innbilt drektighet varer ofte i flere uker. Det kan være et problem både for hunden og hundeeieren. I tillegg til at hunden kan bli nedstemt, noe som også skaper hodebry for eieren, kan tispen også få fysiske plager. Av og til stimuler tispen selv melkeproduksjonen ved å vaske seg, og noen gang selv slikke på juret sitt. Melkeproduksjonen kan forårsake endringer i melkekjertlene. Med litt uflaks kan den også føre til at tispen får betennelse i juret hvis symptomene ikke blir behandlet straks. Av og til kaster tispen også opp i denne perioden.

Alle tisper kan reagere på ulikt vis når de er skinndrektige. Noen viser alle symptomene, mens andre bare viser ett eller et par stykker. Det er vanligere at en tispe viser psykiske enn fysiske symptomer. For å hindre at symptomene oppstår, er det tilrådelig å øke mosjonen samtidig som du korter ned ordentlig på maten.

Når en vet at mange tisper er høyst uvillige mot å mosjonere under innbilt drektighet, og at noen får økt appetitt, kan det innebære en nokså utfordrende oppgave. Selv om det kan føles hardt å være streng mot sin skinndrektige tispe, må man huske på at når alt kommer til alt, er det nettopp for tispens eget velvære at hun ikke får lov å ligge hjemme i kosekroken og spise praliner hele dagen – selv om det ser ut til å være det hun selv synes hun er best egnet til i denne perioden.

Medisin mot innbilt drektighet

Det finnes også en reseptbelagt medisin, Galastop, som du kan få veterinæren, og som forebygger innbilt drektighet. Denne anbefales hvis tispen din påvirkes kraftig av innbilt drektighet. Den kan gjerne kombineres med økt mosjon og midlertidig reduksjon av matmengden. Virkestoffet i Galastop er kabergolin, som langsiktig både hemmer melkeproduksjonen og påvirker symptomene som følger med melkeproduksjonen.

Bivirkninger av medisinen kan være forbigående slapphet, at hunden ikke vil spise og av og til oppkast. For de tispene som har store plager, oppveies disse bivirkningen av at tispen får mulighet til raskere å komme på rett kjøl etter innbilt drektighet og bli sitt vanlige, koselige jeg igjen. Hvis det er den minste tvil om hvorvidt tispen faktisk er blitt paret under løpetiden, må drektighet utelukkes (for eksempel ved ultralyd eller røntgen) før medisin tas i bruk, fordi denne kan forårsake abort hos drektige dyr.

Når tispen din er skinndrektig, skal du prøve å få henne sysselsatt og gi henne ekstra mye oppmerksomhet. Det kan godt være slik at tispen har en strevsom periode, og da må hun få en ”tenkepause” og kjenne seg litt ekstra tatt vare på og verdsatt.