I blant strekker hunden nakke og ben kraftig. Mange ganger urinerer hunden, i blant har den også avføring. Under anfallet er hunden bevistløs.

Etter et anfall er mange hunder desorienterte og forvirrede. En del er markant sultne og/eller tørste, mange blir trøtte og sover mye døgnet etter. Noen hunder kan opptre aggressivt. Andre hunder i nærheten kan reagere negativt på disse atferdsforandringene.

Epilepsi kan være livstruende

Om anfallene blir lange, mer enn 5-10 minutter, eller om anfallene avløser hverandre uten at hunden rekker å blir normal igjen, har det oppstått en tilstand som kan være livstruende – et status epilepticus. Dette krever umiddelbar veterinærbehandling.

Når en hund får sitt første anfall vil det med stor sannsynlighet komme flere. For mange individer kommer det flere anfall, mens for noen hunder skjer det ikke igjen.

Idiopatisk epilepsi kan være arvelig

Hvis det første anfallet kommer under hundens første tre leveår kan man mistenke idiopatisk epilepsi. Dette kommer av en forstyrrelse i impulsfrisettingen i hjernen, årsaken er ikke faststilt. Man tror at arvelige faktorer påvirker, ettersom idiopatisk epilepsi er vanligere hos visse hunderaser.

Kramper og anfall kan også komme på grunn av andre bakenforliggende problemer med lever, nyrer, hjerte eller forstyrrelser i salt- eller sukkerbalansen. Andre forandringer i hjernen, som hjernehinnebetennelse, hjernerystelse eller svulster kan også forårsake epilepsi.

I disse tilfellene er epilepsien sekundær og behandling retter seg mot de bakenforliggende sykdommene. Denne sekundære epilepsien viser seg ofte hos den middelaldrende til eldre hunden. Også medfødte misdannelser kan være årsaken. Utredningen kan gå ut på prøver som blod- og urinprøver, EKG, ultralyd av hjertet og røntgen, i blant også CT og MR.

Kan lindres, men ikke kureres

Idiopatisk epilepsi kan ikke kureres. Med behandling får de fleste hunder mindre intensive anfall, og anfallene kommer med lengre intervaller. I de fleste tilfeller starter behandlingen med preparatet Fenobarbital (Fenemal). Det tar et par uker for kroppen å venne seg til medisineringen, og mange hunder oppleves som trøttere den første tiden.

Det er veterinæren din som bestemmer når medisinsk behandling skal settes inn. Det er mange faktorer å ta hensyn til.

Hvis hunden din får epileptiske anfall:

Ta tiden! Hvis anfallet ikke går over i løpet av et par minutter eller om det umiddelbart kommer nye anfall bør du kontakte veterinæren umiddelbart.

Hvis det kommer kun ett anfall som er kort – la hunden være rolig i et stille rom med dempet belysning. Bestill tid hos veterinæren for en undersøkelse når det er mulig, det er trolig ikke nødvendig å reise inn akutt hvis det kommer enkelte tilfeller.

Putt ikke fingeren inn i hundens munn for å forsøke å trekke ut tunga – det er en stor risiko at du blir skadet. Til tross for at et anfall ser meget dramatisk ut, er det svært sjelden at hunden skader seg selv alvorlig under anfallet.

Før dagbok – noter dato og tidspunkt for anfall, hvor lenge det varer og om det er noen utløsende faktor som kan identifiseres.