Sammenliknet med annet vilt forårsaker villsvinet mest skade på hunder og står også bak den største økningen i antall skader. Statistikk om skadet eller drepte hunder i fjor viser at villsvin står for et klart flertall, mens bjørn, ulv og gaupe kun forårsaker noen få av de rapporterte skadene til Agria.

På full fart inn i Norge

Mild vinter og tidlig vår i store deler av Sverige gjør at antallet villsvin fortsetter å øke. Dette gjenspeiler også antall hunder som havner i dødskamp med villsvinet. Villsvin er en introdusert art i Norge. Kun sugge med unger er fredet, men ungene og alle andre villsvin kan jaktes på hele året.

– Tallene viser drepte og skadede hunder i Sverige, men vi vet at villsvinet er på full fart inn i norsk natur. Hovedsakelig i Østfold ved grensen til Sverige. Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget en handlingsplan for å unngå at de klarer å etablere seg, og den uønskede arten overvåkes for å unngå spredning, sier veterinær Marte Ottesen i Agria Dyreforsikring i Norge.

Agria har ikke mottatt rapporter om skadede hunder i Norge.

Jakthunder mest berørt i Skåne

Det er hovedsakelig jakthunderaser og blandingshunder i Sverige som kommer i kontakt med villsvinet. Blant jakthunder er det wachtelhunden som har blitt hardest rammet, men også elghund og jämthund som er mye brukt i jakt.

– Det er veldig sjeldent at hunder på skogstur med eier kommer i konflikt med villsvinet. Derfor er det ingen grunn til å velge bort en hyggelig tur med sin firbente venn, men heller holde hunden under tilsyn, beroliger Ottesen.

Flest uhell i Skåne

Fylket som skiller seg ut i statistikken er Skåne, som utgjør 15 prosent av alle rammede hunder i 2019. Det gjenspeiler også antall trafikkulykker med villsvin som var høyest i hele landet sammenlignet med andre fylker, med hele 1 143 rapporterte ulykker.