Hundens utvikling

Hundens utvikling er hurtigere enn menneskets. Spesielt hvis man ser på de første leveårene hvor hundens regnes som voksen etter to år. 

Menneskeår x 7 = antall hundeår?

En gammel regel for å finne ut hundens alder er å gange hundens alder i menneskeår med 7, og slik få hundens alder i hundeår. Men dette er faktisk feil. Hundens alder i hundeår avhenger av både størrelse og rase, og man kan finne det ut ved å se på hvor mye hunden utvikler seg etter de to første leverårene. Etter hunden har fylt to år avtar den raske utviklingen og det er da man ser forskjellen på raser og størrelser.

Finn hundens alder

For å finne en omtrentlig alder kan man gange hvert menneskeår med 12 de to første leveårene. Dette vil si at når hunden er to år i menneskealder, vil den være omtrent 24 år i hundeår, uansett rase.

Deretter avtar utviklingen og man kan for små og mellomstore hunder gange hvert menneskeår med 5. For store hunder ganges hvert menneskeår med 6 og for de største hundene med 7.

Det vil si at en både en dachs og en irsk ulvehund er cirka 24 år i hundeår etter de to første leveårene. Når man derimot ser på alderen i hundeår det tiende leveåret, vil dachsen være 64 år, mens den irske ulvehunden vil være rundt 80 år.

Denne utregningen vil allikevel ikke gi deg et helt nøyaktig svar da det kan være store variasjoner i utviklingen av hundene de to første leveårene.

Her finner du tabellen som gir en god pekepinn på hundens alder