Det er en del ting du skal tenke på som forelder. Her gir vi deg noen råd på veien.

1. Den enkelte, ikke rasen

Hvorvidt hunden passer med barn avhenger av individet, og ikke primært av rasen du velger. Valp er ofte lettere å gjøre "barnevennlige", da de kan trenes og formes fra starten av. Skal du derimot ha en omplasseringshund er det viktig å høre om den passer sammen med barn. 

2. Ikke la små barn og hunder være sammen alene

En voksen må alltid være involvert når små barn og hunder skal sosialisere seg. Et lite barn har ikke mulighet til å forstå grensene og hva man ikke skal gjøre med en hund. For å unngå at barnet trekker i ørene, jager eller forstyrrer hunden, må det være en voksen til stede. Det samme gjelder ovenfor hunden, som kan komme til å skade barnet med klør, tenner eller ved et uhell. Tilvenning må skje gradvis, og de må bli kjent og akseptere hverandre.

3. Du som forelder er alltid ansvarlig

Et barn kan ikke være fullt ansvarlig for en hund, ansvaret ligger alltid hos de voksne. Som forelder er det viktig å sikre at hundens behov er oppfylt, gjennom oppmerksomhet, kjærlighet og tålmodighet. Barna kan gjerne hjelpe til med å gå turer og fôring, men det er til syvende og sist foreldrene som er ansvarlige for at hunden får oppfylt sine behov. 

4. Tilbring tid sammen

Selv om ansvaret ligger hos foreldrene, er det viktig at barnet får lov til å føle eierskap ovenfor hunden. Ta dem med på turer, la dem bli med å lære triks og hjelpe til med å for eksempel servere mat og fylle vannskålen. Dette er med på å bygge relasjoner mellom hunden og barnet.

5. Hundespråket

Det er viktig at barnet lærer seg hundespråket og vet når man skal la hunden være i fred – som når den spiser og sover. Det samme gjelder hvordan man skal klappe og kose med hunden. Videre er det viktig at hunden får retningslinjer for hvordan den skal oppføre seg ovenfor barnet. Dette for eksempel være at det ikke er lov å hoppe på barna eller ta mat fra dem.

6. Tillit og kjærlighet = langt og godt vennskap

Jo mer kjærlighet og forståelse barnet har ovenfor hunden, desto enklere blir det å skape tillitsbånd. En hund i hjemmet gir ikke bare glede og kjærlighet tilbake, men kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen. Gjennom kjæledyr kan barn lære seg å ta ansvar og vise respekt ovenfor andre. Forskning viser også at kjæledyr kan bidra til utvikling av empati og omsorgsevne hos barnet.

Vi ønsker dere masse lykke til og tror og håper dere har en herlig tid i vente!