Ikke gi bort dyr til jul

Mange barn ønsker seg dyr, men det er en dårlig idé å gi bort levende vesener som julegaver. Når du skaffer deg dyr, tar du på deg et stort ansvar for mange år fremover. Det kan være både dyrt og tidkrevende å ha dyr.

I Norge er det lovbestemt at du må være over 16 år for å ha ansvaret for dyr – en voksen har dermed alltid ansvaret for dyrets ve og vel.

- Selv om de fleste som skaffer seg kjæledyr ønsker at dyra får et godt og rikt liv, ender mange dyr dessverre opp i bur, med for lite stimulans og begrensede muligheter for å utføre naturlig atferd, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Årlig hører vi historier om dyr som overlates til seg selv, enten fordi eierne går lei av dem eller fordi de ikke finner pass til dem i ferier. Dette er et betydelig og alvorlig dyrevelferdsproblem.

- Et dyr er ikke en ”bruk-og-kast” gjenstand, men et levende, følende individ som må behandles med omsorg og respekt for dets egenart. Husk at også små kjæledyr, fugler og akvariefisk krever stell, sier Fjetland.

Kjæledyr kan leve i mange år og det er derfor viktig at alle som velger å anskaffe seg et hobby- eller kjæledyr tenker nøye gjennom hva det vil innebære av ansvar og oppfølging, før de anskaffer dyret. Kunnskap og ansvarsbevissthet hos dyreeieren er avgjørende for at kjæledyr får et godt liv.

Viktige ting å tenke på FØR du anskaffer deg et dyr:

  • Valget om å skaffe dyr må være godt gjennomtenkt. Er hele familien enige og innstilt på det?
  • En voksen person må være hovedansvarlig for dyret. Dyrevernloven forbyr barn under 16 år å ha selvstendig ansvar for dyr.
  • Barn kan miste interessen for dyret, husk at dyr kan leve i mange år.
  • Ikke alle dyr egner seg for barnefamilier. Dyr er ikke leker!
  • Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I tillegg til utgifter til fôr og andre praktiske ting, kan dyret få behov for veterinærhjelp. Er du innstilt på å betale for det?
  • Hva skal du gjøre med dyret i ferier? Kjenner du noen som kan overta stellet? Eller er du villig til å betale for opphold på kennel eller kattepensjonat?

Kunnskap om dyrenes behov

Før du velger å anskaffe et kjæledyr må du derfor sette deg grundig inn i behovene til arten du ønsker: Hva skal til for at dyret skal trives? Hvor mye pelsstell må du regne med? Hva trenger dyret av utstyr? Kan dyret være alene mens dere er på jobb og skole? Hva spiser det? Trives dyret alene eller bør de være sammen med andre individer av samme rase?

Kjøp eller lån bøker, spør etter informasjon i dyrebutikker, oppsøk utstillinger og søk etter informasjon på nettet. Se også Mattilsynets brosjyrer for stell av ulike kjæledyrwww.mattilsynet.no/stell

Ikke overlat valper til seg selv

Gå på kurs dersom du skaffer deg hund. Og ikke vent for lenge; det er både nyttig og lurt å gå på kurs når hunden er valp. Besøk også oppdrettere og hundeeiere for å finne ut hva din rase krever av stell, mosjon og stimulans.

Dyr trenger mye omsorg og oppfølging når de er små, særlig er små valper veldig avhengig av dette. De bør for eksempel luftes ofte for å sikre at de blir husrene, de trenger fôring flere ganger daglig og de må lekes med og stimuleres når de ikke sover eller hviler seg.

For å kunne følge opp valpen på best mulig måte etter at den er kommet i hus, bør du være mest mulig sammen med den i starten, enten ved at du er hjemme eller kan ta den med deg på arbeid.

Naturlige behov

Alle kjæledyr har behov for aktivisering og et levemiljø som er tilpasset arten. Dyreartens levemåte i naturen gir en pekepinn om hvilke behov kjæledyret ditt har, for eksempel å være sammen med andre dyr av samme art, ha mulighet for å gjemme seg på et trygt sted, gnage på kvister eller å utforske nye miljøer. Hvis dyret ikke får oppfylt sine naturlige behov, vil det føre til dårlig velferd. Dyr som kjeder seg, er ensomme, utrygge eller frustrert på annen måte, kan også utvikle atferdsforstyrrelser.

"Som dyreeier må du spørre: Hva kan jeg gjøre for at dyret får et godt liv, sett med dyrets øyne? Tenk nøye gjennom om et kjæledyr passer inn i ditt daglige liv."

Denne artikkelen er skrevet av Mattilsynet. Besøk mattilsynet.no for å få enda flere tips og råd.

Liker? 1 av 1 likte , 5 i rangeringer