Den første forskjellen handler om type forsikring, altså om det for eksempel er en veterinær-, livs- eller avlsforsikring. Videre er det viktig å se på innholdet, hvilke sykdommer og skader erstatter den? Og hvilke erstatningsrammer og kostnader er det knyttet til forsikringen? Her spiller faktorene forsikringsbeløp, egenandeler og årspris inn.

Er du usikker på hvilken forsikring du skal velge? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter eller en forsikringsagent.

Les om våre katteforsikringer


Prisen for en katteforsikring påvirkes av forsikringsbeløp, type forsikring og hvilke egenandeler du har valgt. Videre spiller faktorer som rase, alder og kjønn inn på prisen. En rasekatt vil for eksmpel ha en noe annerledes pris enn huskatt. Katter over seks år vil også få et seniortillegg. Vi tilbyr flere rabatter, blant annet 10 % rabatt dersom katten din er ID- og chipmerket. Les om våre rabatter her.

Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg med å finne en riktig forsikring.

Sjekk pris på katteforsikring


Noen ganger trenger vi en veterinærattest før vi kan tegne eller endre en forsikring. Denne kan maksimalt være 30 dager gammel, regnet fra den dagen forsikringen/endringen skal begynne å gjelde. Dette er de vanligste årsakene til at vi trenger en veterinærattest:

  • Dersom katten din skal forsikres for 15 000 kroner eller mer (livsforsikring).
  • Dersom katten din er importert fra et land utenfor Norden i løpet av de siste fire månedene.

Det vi derimot alltid trenger ved kjøp av katteforsikring er en muntlig eller skriftlig helseerklæring fra deg. Denne består av noen enkle spørsmål knyttet til kattens eventuelle tidligere og nåværende skader eller sykdommer.


Må katten min være vaksinert for å kunne forsikres?

Nei, det er ikke noe krav – kun for å få erstatning for kattepest. Vi anbefaler likevel alltid at veterinærens anbefaling om vaksiner følges.


Jeg skal kjøpe en kattunge snart, når bør jeg forsikre den?

Du kan forsikre kattungen fra og med dagen den fyller seks uker. Vi anbefaler at du forsikrer katten innen 10 dager etter hentedato, da slipper du karenstiden på 20 dager. Videre anbefaler vi at du forsikrer katten før den fyller 4 måneder, da får du vår beste katteforsikring. 


Er det noen grunn til å beholde forsikringen på min gamle katt?

Jo eldre kattene våre blir, desto større er risikoen for at de rammes av aldersbetingede sykdommer. Det er heller aldri noen garanti at katten din ikke blir skadet, for eksempel ved at den faller ned fra en høyde eller blir påkjørt langs en bilvei. Og selv en mindre skade eller sykdom kan fort bli til en større kostnad. Så ja, vi anbefaler deg absolutt å beholde forsikringen på din eldre katt. Husk at våre veterinærforsikringer varer livet ut med samme dekning.


Innekatter er beskyttet fra trafikkskader og katteslagsmål, men kan fortsatt rammes av sykdommer og skader innendørs. Innekatter kan også få problemer med urinveiene eller skades av at de ramler ut fra et vindu eller en balkong. De kan også komme til å svelge en gjenstand eller spise gifte blomster og planter. Derfor er forsikring viktig også for innekatter.


Jeg skal kjøpe en kattunge som ikke er forsikret med Skjulte feil. Kan jeg selv kjøpe denne forsikringen?

Nei, denne forsikringen kan kun kjøpes av din oppdretter. Denne fungerer som en beskyttelse for oppdretter hvis noen av kattungene skulle få sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærkontrollen ved levering. Hvis oppdretter har Agria Avl på kattemor, trenger ikke oppdretteren å kjøpe separat Skjulte feil-forsikring, da denne inngår i Agria Avl Veterinærforsikring.

Når du skaffer en kattunge må du alltid huske å skrive under på en kjøpsavtale samt få en veterinærattest som ikke er eldre enn fjorten dager.


Nei, katteforsikringen gjelder kun dersom katten din skulle bli syk eller skadet.