Hvor mange knokler har en katt i halen?

Antallet halevirvler hos katten kan variere avhengig av rase og lengden på halen. En ”normallang” hale består av 20 halevirvler. Men det finnes jo også haleløse katter uten en eneste virvel.

Jeg lurer på hvordan man behandler astma hos en katt?

Astma hos katter er ganske vanlig. Oftest oppsøker dyrets eier veterinæren fordi katten hoster. Diagnosen stilles ut fra sykdomshistorien i kombinasjon med det veterinæren finner ved undersøkelse av katten. Ofte blir det også tatt røntgen av lungene, der man ved typiske tilfeller av astma får en spesiell visning med et unormalt stort lungefelt.

Behandlingen skjer med kortison, til å begynne med en litt høyere dose og daglig behandling. Når symptomene er under kontroll, kan man deretter prøve å redusere medisinmengden. Det er individuelt hvor godt kattene reagerer på behandlingen. Noen blir helt symptomfrie med en liten dose kortison, mens andre har problemer tross behandlingen, slik at det er vanskelig å si noe generelt. Etter min oppfating er det dog alltid en idé å prøve med behandling.

Hvor ofte skal man vaksinere en katt? Hele livet ut?

I henhold til vaksineprodusentenes anbefalinger må man vaksinere mot kattepest og kattesnue én gang i året. Jeg synes man kan sette spørsmålstegn ved dette hva gjelder en gammel katt. Snakk med din behandlende veterinær om dette.

Jeg lurer på hvordan bordetella viser seg på katter og hvordan det helbredes?

Bordetella er en bakterie som lever i de ytterste flimmerhårene i luftveiene hos dyr. Hos mennesker er denne bakterien en del i kikhostekomplekset og hos hunder i kennelhostekomplekset. Bakterien er relativt vanskelig å isolere og dyrke.

Bordetella hos katter er relativt lite undersøkt. Det virker som man først og fremst ser infeksjonen i sammenheng med de øvre luftveisinfeksjonene – hoste og nysing. Skal man ta prøver, er det sannsynlig slik at det er prøver fra nesehulen/luftstrupen som er mest viktig. Øynesymptomer ser ut til å være uvanlig.

I studier fra England har man funnet Bordetella i null prosent hos vanlige hjemmekatter og i omtrent 9 prosent hos katter i katterier. Dette uberoende av symptomer. Behandlingen av bordetella hos andra dyr går som regel ut på hvile og å avvente. Bakterien er i og for seg sensitiv overfor antibiotika, men det brukes ikke så ofte som før, fordi det er vanskelig å oppnå gode antibiotikakombinasjoner i luftveier.

Hvorfor tåler ikke katter Paracet?

Paracetamol, som finnes i blant annet Paracet, gjør at kattens blod ikke kan transportere oksygen. En katt som har fått i seg paracetamol, blir slapp, og fargen på slimhinnene endres fra lyserødt til mørkt blårødt. Én eneste tablett kan være tilstrekkelig til at katten kan bli så syk at den ikke overlever.

Jeg lurer på hvordan en katt (huskatt) klarer et ormebitt?

Selv om katten (uansett om det er en huskatt eller ikke) kan overleve et ormebitt, er det ingen grunn til ikke å iverksette noen forebyggende tiltak. Jeg synes at du skal snakke med veterinæren for å få resept på kortisontabletter, slik at du selv kan iverksette de første tiltakene. Når du begynner behandlingen med kortison, pleier man også å ville sette inn antibiotika, men det er ikke like akutt. Snakk med veterinæren, og la katten din bli med deg til landstedet.

Skal man gi en innekatt ormekur?

Hvis innekatten din virkelig er en ren innekatt, er faren for at den rammes av parasitter meget liten. I slike tilfeller er det ikke sikkert at man overhodet behøver å gi katten ormekur, og om man må det, er det nok å bruke et preparat som tar rundormer. Men hvis katten din av og til går ut og eter byttedyr, kan den bli infisert av bendelorm. I så fall må man bruke et ormekurmiddel som tar bendelorm. Ormekurmidler er reseptpliktig og fås kjøpt på apotek.

Smitter reveskabb fra hund til katt?

Det finnes et fåtall dokumenterte tilfeller der katter rammes av reveskabb, men det har i hovedsak vært katter som allerede har vært alvorlig syke og dermed hatt nedsatt immunforsvar og derfor lettere er blitt rammet av andre sykdommer. I normaltilfellet er det ingen større fare for at reveskabbsinfeksjon skal smitte mellom hund og katt. Hvis det finnes en hund med reveskabb i den samme familien der det finnes katter, pleier det ikke å være nødvendig med noen behandling av kattene, men kun at den rammede hunden blir behandlet.

Når skal man kastrere en hunnkatt?

I henhold til de nye anbefalingene skal både hann- og hunnkatter kastreres fra og med seksmånedersalder. Tidligere anbefalt man å vente til 10– 12-månedersalderen. Hvis man venter så lenge, har mange katter allerede greid å reprodusere seg. Ved å kastrere tidligere, håper man å kunne redusere problemene med etterlatte og frittløpende katter. Det kalles også å kastrere hunnkatter, noe som betyr at man opererer bort eggstokkene og livmoren. Ved en sterilisering forhindres det kun at katten kan bli drektig – men kjønnsdriften er der fortsatt. Da dette er upraktisk og uønsket, opererer man isteden bort kjønnskjertler og livmor.

Hva er vingelsjuka (felin polioencefalomyelit)?

Vingelsjuka er en type betennelse i hjernen og ryggmargen som rammer katter, og som trolig forårsakes av et virus (bornavirus). Virusforårsakede sykdommer kan, med visse unntak, ikke helbredes med medisiner. Det er kroppens eget immunforsvar som må bekjempe infeksjonen og sørge for at viruset uskadeliggjøres.

Når det gjelder vingelsjuka, virker det som om visse katter mestrer infeksjonen bedre enn andre og kan bli friske, i alle fall midlertidig. Mange ganger blir det dog igjen restsymptomer i form av stølhet og personlighetsforandringer. Man pleier å foreskrive antibiotika for å hindre at katten rammes av sekundære baterieinfeksjoner. I de fleste tilfellene pleier katter som rammes av vingelsjuka, dessverre ikke å bli kvitt infeksjonen. Det finnes ingen sikre prøver som kan fastslå om katten har vingelsjuka. Det beste er å la en veterinær undersøke katten.

Hvor lenge kan en katt være alene?

Katter mestrer ganske bra å være alene – spesielt om man kan aktivere dem når man er hjemme. Jeg tror ikke det finnes noen rase som passer bedre eller dårligere. Jeg tror at om dere skaffer dere en katt i en periode der dere kan ha litt ferie, slik at dere og kattungen blir kjent med hverandre, så kommer det til å fungere fint at katten er alene hjemme mens dere er på arbeid.