Det er alltid vanskelig å vite på forhånd om en katt som er sjefen i huset vil akseptere en nykommer, ettersom hver katt har sin sosiale toleranseterskel. Det kan således finnes mange årsaker til at en voksen katt, spesielt hunnkatt, har vanskelig for å akseptere en ny kattunge selv om den også er en hunnkatt.

Noe som kan påvirke kattens evne til å dele revir med en annen katt er de sosiale erfaringene den har med seg fra kattungestadiet. Kattunger som ikke får oppleve sosiale kontakter blir derfor dårligere rustet til anpasse seg andre katter senere i livet.

Kattunger sosialiserer lettere

Den viktigste sosialiseringsperioden i en katts liv skjer mellom den andre og den syvende leveuken. Det er veldokumentert at om kattungen ikke har noen nær og varm kontakt med mennesker under den tiden vil de aldri bli fullgode selskapskatter.

Kattunger kan ha lettere for å bli akseptert av husets eldre katter enn voksne katter. Sannsynligvis for at de utgjør en mindre utfordring rent sosialt. Det er først når kattunger er så store at alle sanser er velutviklet og de gjenkjenner andre katters identitet, som rangordningen skjer. En katt kan ikke rangordne seg selv, dette skjer alltid i forhold til andre katter.

Varsom introduksjon

Introduksjonen mellom en gammel, etablert katt og en ny bør skje suksessivt og varsomt. Den nye katten bør ha fått eierens og hjemmets duft først. Fremmende dufter utenfra kan oppleves som skremmende. Den etablerte katten kommer til å hevde reviret sitt.

Det finnes alltid et hierarki blant voksne katter, og som husets hersker vil denne sette nykommeren på plass. Kattungen svarer på den eldre kattens trussel med raske bevegelser og flyktadferd, og ofte er det nettopp dette som utløser den gamle kattens aggresjon. Enkelte ganger er den voksne katten så fast bestemt på å forbli eneste herre i huset at ingenting kan få den til å ombestemme seg.