Slik bruker katten sine værhår

Kattens værhår er følelseorgan som registrerer luftstrømmer. De har en mengde nervetråder som gir informasjon om berøringer. Alle faste objekt forårsaker små luftvirvler og værhårene kan registrere disse strømmene og reagere på de uten at man kommer nærme objektet.

Katten har 24 værhår rundt snuta, 12 stykker på hver side i fire horisontale rader. De er bevegelige både fremover og bakover. Det finnes også følelsehår på kinnene, ovenfor øynene, på haka og på frambeinas baksider.

Værhårene er livsviktige ved nattejakt. Skadede værhår kan bety at man biter byttet på feil sted. Med værhårenes hjelp kan katten også bedømme om en åpning er tilstrekkelig stor for at den skal kunne komme igjennom.

Liker? 18 av 22 likte , 4,1 i rangeringer