Område: Katt Artiklar om Værhår

Slik bruker katten sine værhår Kattens værhår er følelseorgan som registrerer luftstrømmer. De har en mengde nervetråder som gir informasjon om berøringer. Alle faste objekt forårsaker små luftvirvler og værhårene kan registrere disse strømmene og reagere på de uten at man kommer nærme objektet. Artiklar