Den første forskjellen handler om type forsikring, altså om det for eksempel er en veterinær-, livs- eller avlsforsikring. Videre er det viktig å se på innholdet, hvilke sykdommer og skader erstatter forsikringen? Og hvilke erstatningsrammer og kostnader er det knyttet til forsikringen? Her spiller faktorene forsikringsbeløp, egenandeler og årspris inn.

Er du usikker på hvilken forsikring du skal velge? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter eller en forsikringsagent.

Les om våre hundeforsikringer


Prisen for en hundeforsikring påvirkes av forsikringsbeløp, type forsikring og hvilke egenandeler du har valgt. Videre spiller faktorer som rase, alder og kjønn inn på prisen. Hunder over seks år vil også få et seniortillegg. Vi tilbyr flere rabatter, blant annet 10 % rabatt dersom du er medlem av en klubb tilknyttet NKK. Les om våre rabatter her.

Kontakt oss gjerne, så hjelper vi deg med å finne en riktig forsikring.

Sjekk pris på hundeforsikring


Noen ganger trenger vi en veterinærattest før vi kan tegne eller endre en forsikring. Denne kan maksimalt være 30 dager gammel, regnet fra den dagen forsikringen/endringen skal begynne å gjelde. Dette er de vanligste årsakene til at vi trenger en veterinærattest:

  • Dersom hunden din skal forsikres for 20 000 kroner eller mer (livsforsikring).
  • Dersom hunden din er importert fra et land utenfor Norden i løpet av de siste fire månedene.

Det vi derimot alltid trenger ved kjøp av hundeforsikring er en muntlig eller skriftlig helseerklæring fra deg. Denne består av noen enkle spørsmål knyttet til hundens eventuelle tidligere og nåværende skader eller sykdommer.


Jeg skal kjøpe en valp snart, når bør jeg forsikre den?

Du kan forsikre valpen fra og med dagen den fyller seks uker. Vi anbefaler at du forsikrer valpen innen 10 dager etter hentedato, da slipper du karenstiden på 20 dager. Videre anbefaler vi at du forsikrer valpen før den fyller 4 måneder, da får du vår beste hundeforsikring, Agria Alltid Rasehundforsikring.


Er det noen grunn til å beholde forsikringen på min gamle hund?

Jo eldre hundene våre blir, desto større er risikoen for at de rammes av aldersbetingede sykdommer. Det er heller aldri noen garanti at hunden din ikke blir skadet, for eksempel påkjørsel. Og selv en mindre skade eller sykdom kan fort bli til en større kostnad. Så ja, vi anbefaler deg absolutt å beholde forsikringen på din eldre hund. Husk at våre veterinærforsikringer varer livet ut med samme dekning.


Jeg skal kjøpe en valp som ikke er forsikret med Skjulte feil. Kan jeg selv kjøpe denne forsikringen?

Nei, men denne inngår kostnadsfritt i Agria Alltid Rasehundforsikring + Agria Alltid Liv, samt etter ett år med Agria Rasehundforsikring + Agria Liv. 

Utover dette kan Skjulte feil kun kjøpes av din oppdretter. Forsikringen fungerer som en beskyttelse for oppdretter hvis noen av valpene skulle få en sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærkontrollen ved levering. Hvis oppdretter har Agria Avl på mor, trenger ikke oppdretteren å kjøpe separat Skjulte feil-forsikring, da denne inngår i Agria Avl Veterinærforsikring.

Når du skaffer en valp må du alltid huske å skrive under på en kjøpsavtale samt få en veterinærattest som ikke er eldre enn 14 dager.


Nei, hundeforsikringen gjelder kun dersom hunden din skulle bli syk eller skadet.