Hundeforsikring – spørsmål og svar

Hva er forskjellen mellom ulike forsikringer?

Den første forskjellen handler om forsikringens område: for eksempel veterinær-, liv-, bruks- eller avlsforsikring. Det andre er innholdet - hvilke skader erstatter den? Hvilke skader erstatter den ikke? Det tredje er erstatningsrammer og kostnader som egenandel, forsikringsbeløp og premie, som oftest er lettest å identifisere. Å ta med alle faktorer er et råd vi gir til dem som sammenligner for å finne rett forsikring.

Våre hundeforsikringer


Hva koster en hundeforsikring?

Kostnaden (premien) for en hundeforsikring påvirkes av hvilket forsikringsbeløp, type forsikring og hvilke egenandeler du har valgt. Premien påvirkes også av hundens rase. For hunder som forsikres etter seks års alder tilkommer et seniortillegg. 

Regn og forsikre


Noen ganger behøver vi en veterinærattest for å tegne eller endre en forsikring. Tenk på at veterinærattesten ikke må være eldre enn 30 dager regnet fra den dagen forsikringen/endringen skal begynne å gjelde.
Du må sende inn en veterinærattest:

  • Om hunden har et livsforsikringsbeløp som er høyere enn 20 000 kroner
  • Om hunden er importert fra et land utenfor Norden, i løpet av de siste fire månedene.

Vi behøver alltid en helseerklæring når du tegner forsikring. En helseerklæring består av spørsmål om hundens tidligere og nåværende eventuelle skader eller sykdommer. En helseerklæring kan du som kunde avgi muntlig eller skriftlig.


Når kan jeg sette opp livsforsikringen?

Forsikringsbeløpet i liv- og bruksforsikringen bestemmes av hundens markedsverdi. Med markedsverdi menes hva det ville kostet å kjøpe en likeverdig hund. Livsforsikringen kan settes opp dersom din hund eksempelvis har fått utstillings- eller jaktmeritter. Du kan søke om å sette opp livsforsikringen innen din hund har fylt seks år. For å søke om å sette opp livsforsikringen, kontakt vårt kundesenter så hjelper vi deg.

Kontakt oss


Er det noen grunn til å beholde forsikringen på mitt gamle dyr?

Mange sykdommer og skader kommer med årene og selv om man kanskje ikke vil utsette hunden sin for en stor operasjon på grunn av dens alder, så kan også en mindre skade eller sykdom bli til en større kostnad. Din gamle hund kan for eksempel få magekatarr, som ikke krever noen operasjon, men kanskje hunden må legges inn på dyreklinikk for å få væskebehandling og hjelp til å hente seg inn igjen. Et akutt besøk på dyreklinikken i et par dager kan koste alt mellom 5 000 og 15 000 kroner.


Jeg skal kjøpe en valp snart, når kan jeg forsikre den og hvilken forsikring skal jeg velge?

Du kan forsikre din valp fra og med den dagen den har fylt seks uker. Vi anbefaler en veterinærforsikring og en livsforsikring dersom du vil ha mulighet til å få erstatning om hunden skulle dø eller må avlives. Skal hunden gå i avl anbefaler vi også at du, i tillegg til en veterinær- og livsforsikring, tegner en tilleggsforsikring for avl. Skal du konkurrere eller jakte med hunden eller skal du bruke den til arbeid er en tilleggsforsikring for bruksegenskaper å anbefale.

Vær også nøye med å spørre din oppdretter om rasen har spesielle problemer som du trenger å ta hensyn til når du tegner din forsikring. Om du kjøper en valp av en rase som for eksempel risikerer å få bittfeil som må korrigeres eller melketenner som må trekkes, kan det være klokt å tegne forsikring som kan dekke dette.


Jeg skal kjøpe en valp som ikke er Skjulte feil-forsikret. Kan jeg selv tegne en Skjulte feil-forsikring?

Nei, Agria Skjulte feil-forsikring skal tegnes av din oppdretter og fungerer som en beskyttelse for han/henne i tilfelle valpen har en feil som han/hun er ansvarlig for. Har valpens mamma Agria Avl behøver ikke oppdretteren å tegne en separat Skjulte feil-forsikring, ettersom den inngår i Agria Avl.

Du skal alltid kreve å få kjøpeavtale og veterinærattest som ikke er eldre enn sju dager når du kjøper en valp. 

Les mer om skjulte feil her