Rabatt på hundeforsikring

Vi har flere ulike rabatter som kan benyttes når du velger å tegne forsikring hos oss. Har du for eksempel flere hunder kan det lønne seg å forsikre hundene på en samlet forsikringsavtale.

Agria gir mengderabatter

Du som har minst fire hunder forsikret hos Agria kan tegne en samlingsavtale som gir rabatt (mengderabatt gis ikke for Agria Flokk). Hundene er individuelt forsikret og kan ha ulik forsikringsbeskyttelse. Kontakt oss for å tegne en samlingsavtale.

Oppdrettere får rabatt

Om du er oppdretter og har et registrert kennelnavn kan du tegne en oppdretteravtale og få en gunstig rabatt på premien når du forsikrer minst tre hunder hos Agria. Kontakt oss for å tegne en oppdretteravtale.

Rabatt om du er medlem i en hundeklubb

Hvis du er medlem i en hundeklubb som er tilsluttet NKK får du 10 prosent rabatt på hundeforsikringen. For å få rabatt må du oppgi medlemsnummeret ditt. Kontakt oss for å få din klubbrabatt. 

Egenandelsrabatt

Om du ikke har utnyttet forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen ved en kommende skadesak. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene overstige din valgte egenandel. Den maksimale rabatten er på 900 kroner.

Egenandelsrabatten som gis er:

  • 300 kroner i løpet av det tredje skadefrie år
  • 600 kroner i løpet av det fjerde skadefrie år
  • 900 kroner i løpet av det femte skadefrie år

NB! Gjelder ikke flokkforsikring.


Eksempel:

Om du ikke har benyttet deg av forsikringen på en tre års periode og du i løpet av det fjerde forsikringsåret får din første kvittering på 2 000 kroner, betaler du 1 060 kroner i egenandel i stedet for 1 660 kroner (1 600 + 60 – 600 kroner). Eksempelet gjelder om du har valgt 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent i bevegelig egenandel og at hele kostnaden på 2 000 kroner erstattes av forsikringen.