Hva er forsikringsnummeret mitt?

Forsikringsnummeret finner du nederst i e-posten som ble sendt til deg. Kjøpte du ikke forsikringen på nettet, kan du finne det ved å logge inn på Mitt Agria eller i dine forsikringspapirer. Disse blir sendt hjem i posten din eller til din digitale postkasse (om du har Digipost). 

Når begynner forsikringen å gjelde?

Forsikringen din begynner å gjelde fra det tidspunktet du kjøper forsikringen. Hvis hunden din har hatt en tidligere skade eller sykdom kan forsikringen få en reservasjon. Dette står i så fall i dine forsikringspapirer. Denne gjelder enten for en periode, eller livet ut. Hvis det er snakk om en periode kan du etterprøve den, det vil si at du kan få en veterinærattest som viser at hunden har vært fri for symptomer. På den måten fjernes reservasjonen. 

Hva betyr karenstid?

Forsikringen har en karenstid på 20 dager. Karenstid innebærer at sykdom og/eller skade som har oppstått i denne perioden ikke erstattes. Karenstiden gjelder også ved en forbedring av forsikringsdekningen. I karenstiden erstattes skader forårsaket av et ytre traume, akutt forgiftning eller førstegangstilfelle av et fremmedlegeme som er svelget.

Grunntanken med dyreforsikring

Forsikringstanken går ut på at mange er med på å dele på hverandres kostnader, og på den måten fordeler vi som forsikringsselskap risikoen og tilbyr økonomisk trygghet. 

Forsikringen erstatter kostnader for plutselige og uventede hendelser. Derfor gjelder den ikke for skader og sykdommer som allerede var til stede eller hadde begynt å utvikle seg før forsikringen ble kjøpt. Det er derfor viktig å forsikre hunden så tidlig som mulig, og unngå opphold i forsikringen. Herunder er det viktig å betale fakturaene i tide, slik at du ikke får et opphold i forsikringen – og da igjen reservasjoner.