Slik fungerer hundeforsikring hos Agria

Det er ikke alltid så lett å forstå hvordan dyreforsikringer fungerer. Her har vi samlet informasjon som kan hjelpe deg som skal tegne eller akkurat har tegnet en hundeforsikring.

Forsikringstanken går ut på at mange er med og deler på hverandres kostnader. Forsikringsselskapet fordeler risikoen og tilbyr økonomisk trygghet til lave kostnader for de hendelser som omfattes av forsikringsavtalen.

En forsikringsavtale består av vilkår som bestemmer i hvilke situasjoner eller for hvilke hendelser en forsikringserstatning kan utbetales. Det er forsikringstakernes egne premier som brukes for utbetaling av forsikringserstatning. Derfor er det viktig at utbetalingene gjøres på korrekt grunnlag.

Grunntanken med dyreforsikring

Forsikringen erstatter kostnader for plutselige og uventede hendelser. Derfor gjelder den ikke for skader og sykdommer som allerede var til stede eller hadde begynt å utvikles før forsikringen ble tegnet. Du bør derfor forsikre hunden så tidlig som mulig, og være nøye med å betale premien i tide for å unngå opphold i forsikringen. I alle forsikringer finnes unntak, disse er spesifisert i vilkårene.

Hva erstattes av en hundeforsikring?

Det finnes ulike typer hundeforsikringer. Den mest vanlige er veterinærforsikring. Den kan erstatte kostnader når en veterinær undersøker, behandler eller pleier din hund på grunn av ulykke eller sykdom. Ofte kan slike undersøkelser og behandlinger bli kostbare, ettersom dyrepleie ikke er finansiert gjennom skatter slik som sykebehandling er for oss mennesker.

En annen vanlig forsikring er livsforsikring. Den kan gi erstatning dersom hunden skulle dø på grunn av en sykdom eller en ulykke. For deg som avler på, jakter eller konkurrerer med hunden din, finnes det også forsikringer for dette. Det er også mulig å tegne ulike tilleggsforsikringer, for eksempel til rehabiliterings- og medisinkostnader.

Hvor mye erstatter hundeforsikringen?

Når begynner forsikringen å gjelde?

Forsikringen din begynner å gjelde fra det tidspunkt Agria mottar forsikringssøknaden, under forutsetning av at hunden er helt frisk. De fleste forsikringer har karenstid. Forsikringen erstatter da ikke utgifter for sykdommer som har begynt å utvikle seg under de første 20 dagene (karenstid). For skader forårsaket av plutselig ytre vold gjelder forsikringen uten karens, altså fra det tidspunkt da forsikringen trer i kraft.

Når kan jeg gjøre endringer i forsikringen?

Visse endringer kan du gjøre når som helst i forsikringsperioden. Andre endringer kan du kun gjøre ved hovedforfall. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt endringer i din forsikring.

Når kan jeg si opp min forsikring?

Forsikringsavtalen løper normalt i ett år om gangen og du kan derfor si opp ved hovedforfall. I visse tilfeller kan du si opp forsikringen før avtaletiden er slutt, for eksempel om du har solgt hunden din, eller om hunden dør eller avlives. For å kunne si opp forsikringen før hovedforfall skal altså ditt forsikringsbehov ha falt bort.

Du kan også bytte forsikringsselskap under forsikringsperioden. Det er da ditt nye forsikringsselskap som skal sende oppsigelsen til oss, og du har da en måneds oppsigelsestid.

Les mer i vilkårene