Xylitol

Risikoen for at hunder kan få tilgang til produkter som er søtet med xylitol øker etterhvert som flere og flere produsenter bruker xylitol i stedet for andre søtningsmidler i for eksempel godteri, light-drikker og andre light-produkter. Xylitol forebygger karies og er derfor vanlig i tyggegummi. Det er også vanlig som søtningsmiddel i ulike legemidler.

I 2002 begynte de første spørsmålene angående forgiftning hos hund etter xylitoinntak å komme i USA. I 2004 publisertes den første beskrivelsen av en xylitolforgiftet hund.

Xylitol absorberes raskt fra magetarmkanalen, utsondring skjer via leveren. Xylitol gir frisetting av insulin, den eksakte mekanismen er ikke kjent. Resultatet blir blant annet hypoglykemi, lavt blodsukker. Hypoglykemin kommer oftest i løpet av 30 til 60 minutter etter inntaket, men man kan også se en forsinket effekt i opp til 12 timer. Visse hunder utvikler leversvikt.

Risiko for hypoglykemi ses om dosen xylitol overstiger 0,1 g/kg kroppsvekt. Dette motsvarer 2-3 xylitoltyggegummi til en hund med 10 kg i kroppsvekt. Et stort inntak angis å være mer enn 0,5 g/kg kroppsvekt.

Behandlingen går ut på å hindre opptaket fra magekanalen gjennom å fremkalle oppkast og tilførsel av aktivt kull. Hypoglykemin behandles med glukose intravenøst. Ved raskt innsatt behandling av ukomplisert hypoglykemi er prognosen god.

Druer/rosin

Inntak av druer/rosin kan forårsake akutt nyresvikt hos hund. Hvorvidt druene er med eller uten kjerner, vite, grønne eller røde spiller ingen rolle. Den eksakte mekanismen bak den toksiske effekten er ukjent. Det er heller ikke kjent hvorfor visse individer er følsomme for druer/rosin, mens andre ikke er det.

Den minste mengden som har forårsaket forgiftning hos hund har vært fire druer hos en hund med 8,2 kg i kroppsvekt og 2,4 gram rosin/kg kroppsvekt. Noen forbindelse mellom inntatt mengde og forgiftning hos hund er ikke konstatert. I visse tilfeller har hunden spist en betydelig større mengde uten at noen symptom er konstatert.

Dominerende symptomer er oppkast som kommer i løpet av 2 til 48 timer etter inntak, iblant kombinert med akutt diaré. Buksmerte, ataksi (ustøhet) og svakhet kan komme i løpet av 24 timer, men i de fleste tilfeller tar det opp til fem dager før disse symptomene kommer.

En hund med akutt nyresvikt forårsaket av druer/rosin krever en rask behandling med fremkalling av oppkast, gjentatte rasjoner av medisinsk kull, væskebehandling samt intensiv overvåking som ofte strekker seg over flere uker. Til tross for rask behandling er dødeligheten høy.
                                                                                  
Ved mistanke om forgiftning, uansett substanser, skal veterinæren kontaktes omgående.