Hundens snute og nysgjerrighet kan ofte være en trussel for en huggorm. I selvforsvar vil en huggorm i flere tilfeller bite. Heldigvis er ett av tre ormebitt uten gift, men som hundeeier er det likevel viktig å være oppmerksom hvis du vet at hunden din har vært i kontakt med en orm eller hvis den viser adferdsendringer på tur. Giften til huggormen kan gi svært alvorlige skader, og selv med behandling er det ikke alle hunder som overlever et huggormbitt.

Hvilke symptomer bør du se etter?

– En av de vanligste symptomene er hevelse i bittområdet, og at hevelsen blir stadig større. Følg også med på hundens allmenntilstand og om hundens viser tegn til smerter, slapphet, oppkast eller dårlig mage. Noen hunder får også en sjokkutvikling, som gjenkjennes ved at hunden får problemer med å stå oppreist og rask, men svak puls, forklarer Marte.

Når bør du kontake veterinæren?

– Alle hunder som mistenkes vært i kontakt med huggorm og som viser overnevnte symptomer skal snarest mulig til veterinær for behandling. I mellomtiden må du forsøke å holde hunden helt i ro, slik at ikke giften sprer seg, understreker Marte.

Hvis du befinner deg til skogs eller fjells, anbefaler hun at du prøver å løfte hunden så godt det lar seg gjøre:

– Dette gjelder spesielt ved bitt i poten eller labben. Når du har kommet deg til veterinæren, vil type behandling avhenge av symptomer og hundens bittsted, avslutter hun.

Råd ved ormebitt:

  1. Ved symptomer på ormebitt; oppsøk veterinær snarest. 
  2. Prøv å berolige hunden din og unngå at den blir stresset.
  3. Løft hunden hvis den skal forflyttes, spesielt ved bitt i poten eller labben.

Hva koster en hundeforsikring?

Sjekk pris her!

Hva koster en hundeforsikring?

Sjekk pris her!