Ofte er eier klar over at hunden har vært i kontakt med orm, eller har lagt merke til at hunden har reagert på noe. Da er det fint å være litt ekstra på vakt. Marte anbefaler å se etter disse symptomene ved mistanke om ormebitt:

- Ett av tre ormebitt avgir ikke gift, men dersom man ser at hunden reagerer på noe når man er ute og går i skog og mark er det visse symptomer man bør være obs på. Noen hunder blir raskt svært dårlige, med begynnende sjokkutvikling, problemer med å stå, blodtrykksfall og rask, svak puls. Andre hunder reagerer med raskt utviklende hevelse. Alle hunder som mistenkes vært i kontakt med huggorm og som enten har generelle sjokksymptomer eller raskt utvikler hevelse, skal snarest mulig til veterinær for behandling, sier Marte.

Hun forteller videre at hva slags type behandling som vil bli gitt til hunden, avhenger av symptomer og hundens bittsted.

- Hvorvidt ormebittet behandles med støtteterapi, væskebehandling, smertestillende og eventuell antibiotika vil avhenge fra tilfelle til tilfelle. Det er også tilfeller der det er best å behandle med antiserum (motgift). Det viktigste er å få hunden til veterinær så raskt som mulig ved mistanke slik at veterinæren kan sette igang hensiktsmessig behandling, fortsetter Marte.

Symptomer man bør være på vakt for dersom ormebitt mistenkes:

  • Bitemerker (kan være vanskelig å se pga. dyrets pels).
  • Kraftig hevelse (kan øke gjennom de første 24 timene).
  • Smerte, rødhet og/eller blåmerke.
  • Svakhet, rykninger, sikling og ingen pust.

Tips og råd hvis din hund blir ormebitt:

  1. Det er viktig å berolige hunden og unngå at den blir stresset.
  2. Bær hunden når den skal forflyttes om mulig, spesielt ved bitt i poten eller labben.
  3. Oppsøk veterinær snarest.