Det er ikke vanlig at hunder forgiftes av alger, men det skjer likevel med jevne mellomrom. Derfor er det viktig å følge med på hunden din, og sørge for at den ikke bader eller drikker av vann der det er algeblomstring. 

Hva er blågrønnalger?

Blågrønnalger er en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. I perioden juni – oktober kan det oppstå en oppblomstring av disse bakteriene i elver, innsjøer og havet. Det skjer som regel i næringsrike innsjøer. Bakteriene kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer, og hvis hunden kommer i kontakt disse kan den i verste fall bli forgiftet.

Hva er symptomene?

Symptomene på algeforgiftning kommer raskt, noen ganger allerede etter 30 minutter. De varierer i styrke, avhengig av alder på hunden, hvor mye alger den har fått i seg og hvor mye den har spist.

– De første symptomene er at hunden blir urolig, begynner å skjelve og kaster opp. Neste tegn er at hunden får kramper, vingler og faller. Den har som regel vanskeligheter med å reise seg igjen, forklarer Lotta Gunnarsson, en av våre veterinærer i Agria. 

– Etter dette går alt fort. Symptomene i sluttfasen er en komaliknende tilstand, før hunden dør.

Dra umiddelbart til veterinær

Dersom du mistenker algeforgiftning, er det viktig å komme deg til veterinær så fort som mulig. Jo raskere du kommer deg til en veterinær, desto større er sannsynligheten for at hundens liv kan berges. Sørg også for at hunden har tilgang til rent vann, men ikke gi den mat. Dette kan forklares av at lever og nyrer slås ut av algeforgiftningen, og følgene kan bli urinforgiftning, gulsott og dødsfall. 

– Det er mulig å redde en algeforgiftet hund bare man kommer til veterinæren med en gang. På vei til veterinæren bør man ringe og varsle klinikken. Hvert minutt er viktig, påpeker Lotta Gunnarsson.