Veps- og bistikk

Ett stikk fra en veps eller bie gir sjelden noen alvorlige reaksjoner, selv om noen hunder lager høy lyd. Hvis du ser at brodden sitter igjen – prøv å fjerne den forsiktig og vask deretter området. Ofte blir området rødt med en liten hevelse. Dette er ikke noe farlig og vil som regel gå seg til. Det er likevel viktig å følge med på hundens allmenntilstand og se om den påvirkes av stikket. 

Hvis hunden stikkes i munnen eller på halsområdet skal man være ekstra på vakt. Dette kan føre til hevelse i svelget og gi pustevansker. Hold hunden under observasjon og se om den viser tegn til smerter eller virker nedstemt. Se også etter hevelse i ansiktet eller tung pust. Hvis hunden viser noen av disse symptomene er det viktig å kontakte en veterinær snarest mulig. 

Noen hunder kan få et kraftig allergisk sjokk. Da er det viktig å komme seg til veterinæren raskest mulig for å få behandling.

Knottbitt

Hunder som blir bitt av knott kan vise varierende symptomer. Ved lette til middels angrep får hunden små røde prikker og hevelse i huden. Disse bittene kan klø intenst. De som blir hardt angrepet eller er sensitiv mot denne type bitt kan få et anafylaktisk sjokk. I de tilfellene må man oppsøke veterinær umiddelbart.

Som behandling for å dempe kløen og hudinfeksjonene brukes ofte en kortisonkrem lokalt. Noen ganger er generell behandling nødvendig. Dyr som blir veldig dårlige kan trenge innleggelse hos klinikken for overvåkning.

Det beste er selvsagt å holde hunden innendørs de tidene på døgnet når knotten er mest aktiv, det vil si tidlig morgen og sent på kvelden. Noen opplever at knottangrepene er mindre om utsatte hudpartier på dyret smøres inn med en type matolje før man beveger seg utendørs. Det finnes også insektmiddel man kan kjøpe for bruk på hund. 

Hva kan du gjøre for å unngå at det skjer?

Noen hunder er mer utsatte enn andre da de har tynnere eller mindre pels. Det finnes midler som holder insekter unna, bare pass på å at du finner et middel med dokumentert effekt. Du kan også vurdere å bruke en body hvis du vet at dere skal være en del utendørs med mye insekter. 

Hva skal du gjøre når hunden er bitt eller stukket?


  • Inspiser hunden og se om hvor mange stikk det dreier seg om. Jo flere stikk, desto større er sannsynligheten for en reaksjon.
  • Prøv å fjerne brodden om den sitter igjen og vask området.
  • Følg med på allmenntilstanden til hunden, spesielt om stikket er i munn- eller halsområdet.
  • Kontakt veterinær om hunden blir dårlig.