For hunden kan dette være en utmerket måte å mosjonere på, men det er noen ting du bør ta hensyn til før sykkelmosjoneringen begynner.

Mosjonering av den unge hunden

Uansett hvor avslappet og rolig sykkelturen er, innebærer sykkelmosjonering likevel at hunden tvinges til å holde et konstant tempo og ikke selv har mulighet til å regulere hastighet og mosjonsmengde. Før hunden utsettes for denne typen belastning, bør den først og fremst være utvokst.

Mens hunden vokser, bør den få en begrenset mengde mosjon, og hunden bør selv kunne være med å regulere hvor mye den beveger seg.

Anbefalinger før sykkeltrening

Gjennomgående kan man si at det ikke er lurt å begynne å sykle med hunden før den er 18 måneder gammel. Dette er naturligvis en individuell grense - en tyngre hund kan trenge mer tid før bein og ledd klarer en større påkjenning. For hunder av raser som av og til har hofteleddsfeil eller albueleddsfeil, er det viktig å røntge hunden før sykkeltreningen begynner.

Det er viktig å vite hvordan hundens ledd ser ut for å kunne avgjøre hvilken type belastning det passer å utsette den for. Hvis hunden har anmerkninger på hofter eller albueledd, bør du søke råd hos veterinæren for å kunne legge opp det treningsprogrammet som passer best til din hund.

Innlæring

Når du vet at hunden er fysisk moden til å klare sykkelmosjon, er neste trinn å lære hunden hva som skal skje når dere sykler. Når du sykler, skal hunden løpe på høyre side, altså på motsatt side enn når den skal gå fot. Grunnen til dette er at du skal befinne deg mellom trafikken og hunden hvis dere sykler på trafikkerte veier.

Det kan være lurt å legge inn en kommando når du lærer hunden å løpe ved siden av sykkelen. Selv bruker jeg kommandoen "pedal" når jeg plasserer hunden på min høyre side under syklingen. Etter litt trening kan hunden til og med løpe løs ved siden av, når omgivelsene tillater det. Hvis hunden er løs, reduseres risikoen for bråstopp hvis hunden, tross formaninger, finner noe spennende å lukte på.

Underlaget er viktig

I begynnelsen er det best å skynde seg langsomt og sykle kortere turer. For hunden er det delvis viktig at den lærer seg hvordan syklingen foregår og hvordan det forventes at den oppfører seg, og delvis viktig at den i begynnelsen rent fysisk ikke utsettes for stor belastning av uvante muskler. Det er også viktig å tenke på hvilket underlag hunden mosjoneres på. Mosjon på hardt underlag, for eksempel asfalt, gir større slitasje på hundens ledd og bør gjøres minst mulig.

Prøv å mosjonere hunden på så mykt underlag som mulig. Gress og sand er aller best, men det kan by på litt motstand for den som sitter på sykkelen. Mosjonsløyper pleier å ha utmerket underlag, men her er det ekstra viktig å holde hunden koblet for ikke å forstyrre andre mosjonister.

”Springer” anbefales

I tillegg til innlæring av hunden kreves det at syklisten blir litt vant til å ta seg frem med hunden ved siden av seg. Å holde i båndet med en glad hund i andre enden kan være en utfordring, spesielt når du i tillegg må holde rede på styre og pedaler!

Det finnes en spesiell anordning som kalles springer, som er laget slik at du kan feste den på sykkelen når du mosjonerer hunden. Hunden skal da ha på seg en sele, og selen festes på en arm som sitter fast på sykkelrammen. På den måten har hunden motstand fra hele resten av ekvipasjen hvis den sakker akterut eller prøver å stanse eller løpe fortere. Det er imidlertid lurt å ha kobbel på hunden selv om du bruker springer, fordi båndet gjør det mulig å kontrollere raske bevegelser fra hundens side.

Reflekser er nødvendig

Selv om kveldene blir lysere, er det alltid på sin plass med reflekser på både deg og hunden. Pass på å utstyre deg ordentlig neste gang du er i dyrebutikken!

Hvis hunden sitter i sykkelkurven

Pass på at hunden sitter komfortabelt i kurven, og hold kobbelet i et fast grep. Nesen skal helst vende mot høyre - altså bort fra trafikken, slik at den ikke havner blant bilene hvis den mot formodning skulle hoppe ut. Hunden bør ikke være fastspent. Hvis det skulle skje en ulykke eller hvis du skulle ramle av, er risikoen for skade større hvis hunden sitter fast.

Lykke til, og sykle forsiktig!